Grigore Popescu Muscel

Începând din data de 17.12.2022, Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește expoziția de artă sacră "CULORILE  DIN COȘ", purtând semnătura artiștilor plastici Grigore Popescu Muscel și Maria Popescu Dragomir, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, atestați și apreciați la superlativ ca pictori muraliști, restauratori și iconari. De data aceasta aduc pe simeze chiar fragmente de frescă, extrase si salvate din propria lucrare, parțial deteriorată la un moment dat, de la Catedrala Nașterea Domnului din Brăila, pe care au început s-o zugrăvească în 2007.

„In prezent, pictura Catedralei Nașterea Domnului din Brăila se apropie de sfârșit, iar expoziția deschisă la Galeria Arta are valențele unei celebrări, pentru că încununează un demers artistic complex, solicitant și cu multe provocări, dar are, totodată, și o dimensiune pedagogică explicită.(...)  Grigore Popescu Muscel realizează o artă murală de sinteză, respectând vechile rețete de preparare a frescei, o artă unde predomină elementele definitorii și canoanele de tradiție bizantină, specifice reprezentărilor iconografice din Biserica Răsăriteană, pe care se „altoiesc” în chip ingenios influențele mai multor stiluri de pictură murală, aparținând unor epoci diferite, de la prerenașterea veacurilor al XII-lea și al XIII-lea, și până la renașterea europeană târzie ori chiar manierism.” (Luiza Barcan, critic de artă)
 
Mulți specialiști îl consideră pe Grigore Popescu-Muscel un  continuator al lui Pârvu Mutu Zugravul, ilustrul său precursor și model. Este legat de acesta și prin obârșia comună (Câmpulung Muscel), dar mai ales prin calitatea de excepție a lucrărilor, viziunea picturală, trăirea adâncă și înțelegerea misiunii de reprezentant al autenticei arte sacre și de creator de școală.
 
„(...) Grigore Popescu se numără  printre puţinii artişti care dau viaţă vechilor norme ale picturii bizantine în forme de înaltă calitate estetică, ce implică o asimilare sensibilă şi personală a artei bizantine, dar şi o adâncă credinţă în ideile creştinismului răsăritean, ca şi o dragoste pentru frumuseţea particulară a morfologiei figurative bizantine...”(Corina Popa, istoric de artă)
 
„Pictura în frescă este tehnica pe care Grigore Popescu-Muscel și Maria Popescu-Dragomir o stăpânesc precum maeștrii de odinioară. (...) Subtili, imaginativi și profund artiști, mistici smeriți în contemplarea și revelarea cu prospețime a simbolurilor sacre au înscris cu brio opera murală în patrimoniul nemuritor al ortodoxiei, pentru care icoana este o fereastră spre un absolut actual, contemplare vie a spiritualității creștine - iată, chiar și contemporane - sub specia perenității.” (Doina Mândru, istoric de artă)
 
Expoziția, deschisă in perioada 17.12.2022-10.02.2023, va fi prezentată de  Luiza Barcan, critic de artă, vernisajul având loc sâmbătă 17 decembrie, la ora 11.30. 
 
Vă așteptăm!
 
 
 
Ioan Crăciun
Curator al Galeriei Arta
 

2022-12-20

Vernisaj și lansare de carte

In data de 12.11.2022, ora12, Galeria Arta din Campulung Muscel găzduiește doua evenimente:

vernisajul expozitiei de pictură "Altarul culorilor" (expun Mihai Șerbănescu, Liviu Cioacă, Zoe si Maya Petry), deschisă în perioada 12.11-15.12.2022 și
lansarea albumului Pictura din Muscel, autor Pavel Beloiu.
 
Mihai Șerbănescu, absolvent al Universității Naționale de Arte din București, membru UAPR, filiala București, este un nume de referință în pictura românească contemporană. Are un palmares impresionant: expozitii personale, de grup și colective, tabere de creații, premii in țară și străinătate. În 2003 a fost decorat de președintele României cu ordinul "Meritul cultural".
Liviu Florian Cioacă, membru UAPR, filiala Argeș, are o îndelungată și recunoscută activitate expozițională și organizatorică, fiind unul dintre promotorii artei plastice muscelene, prin Cenaclul I.D.Negulici și, mai recent  al asociației pe care a înființat-o și o conduce din 2021.
Zoe și Maya Petry, talentatele fiice ale renumitului grafician și caricaturist Bogdan Petry, sunt deja prezențe insolite și foarte apreciate mai ales in mediul online.
 
Vernisajul se asociază în mod fericit cu lansarea albumului Pictura în Muscel., aflat la a treia ediție. Autorul, Pavel Beloiu, câmpulungean stabilit de mulți ani în S.U.A., om de cultură profund spiritual, răspunde propriei provocări, onorând astfel o carte de vizită recunoscută în domeniul artei plastice.
Albumul a apărut cu sprijinul colaboratorilor și prietenilor autorului, Gheorghe Pristavu și Marius Ovidiu Bascacov.
 
Vă așteptăm.
Ioan Crăciun,
curator al Galeriei Arta

2022-11-08

Paul Mateoiu

 La Galeria Arta din Câmpulung, miercuri 31 august 2022, ora 15.30 va avea loc lansarea 

volumului  de versuri „Sculpturi de fum”, autor Paul Mateoiu.

2022-08-29

Dimitrie Ionescu Berechet

 
 Câmpulungeanul Dimitrie Ionescu-Berechet: o viață închinată arhitecturii
Galeria Arta, Câmpulung-Muscel, 27 august-24 septembrie 2022
 
În perioada 27 august-24 septembrie 2022, Galeria Arta găzduiește expoziția Câmpulungeanul Dimitrie Ionescu-Berechet: o viață închinată arhitecturii, (vernisaj 27.08.2022, ora 11:30).
Expoziţia are un caracter omagial şi face parte dintr-un amplu proiect menit să readucă în atenţia specialiştilor şi a publicului larg activitatea unuia dintre cei mai mari și prolifici creatori
din spaţiul arhitecturii româneşti, arhitect şef al Patriarhiei Române între 1930-1963, autorul a peste 450 de proiecte de arhitectură bisericească şi civilă, în ţară şi în străinătate, dintre
care un loc de frunte îl ocupă biserica Parcul Domeniilor (Caşin) din Bucureşti, Căminul şi biserica românească de la Ierusalim, Mausoleul eroilor de pe muntele Mateiaş sau Primăria
din Câmpulung-Muscel. Arhitectura Berechet revine pe simezele Galeriei Arta după 10 ani, într-o expoziție menită să comemoreze împlinirea a 100 de ani de la absolvirea Școlii
Superioare de Arhitectură din București de către cel omagiat.
Nucleul expoziţieie este constituit din reproduceri ale unor planșe și schițe de arhitectură, fotografii de epocă și documente inedite, cuprinse în arhiva de familie arhitect
Dimitrie Ionescu-Berechet. La acestea se adaugă o serie de fotografii realizate de Cristina și Ștefan Ionescu-Berechet, precum și fotografii puse cu amabilitate la dispoziție de
către Agenția Basilica, redacția ziarului Lumina, Arhiepiscopia Târgoviștei, Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sf. Sinod, Pr. consilier Cosmin Bloju,
Pr. Silviu Cluci, domnul George Ioniță,  și alții. Machetarea panourilor prezente în expoziție a fost realizată de către domnul arhitect Șerban Nechita.
Cu prilejul vernisajului va fi prezentat și albumul mongrafic Arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet (1896-1969). Viața și opera, Ed. Monitorul Oficial, 2022, elaborat de către
Ștefan Ionescu-Berechet, album proaspăt ieșit din tipar, care cuprinde planșele și fotografiile expuse pe simeze, alături de un bogat material documentar și ilustrativ.
 
Proiect realizat de Cristina și Ștefan Ionescu-Berechet
Curatorul expoziției: Ioan Crăciun
 
Vă așteptăm! 

2022-08-23

Expoziție CCTM

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește expoziția de pictură  "Câmpulung prin culorile anotimpurilor"- vernisaj: 2o iulie 2022, ora 12 -, lucrările expuse fiind realizate de participanții la recenta tabără de creație cu același nume. Evenimentul este organizat de Casa de Cultură "Tudor Mușatescu" din  localitate prin intermediul Cenaclului de Arte Plastice I .D. Negulici, în cadrul Zilelor Municipiului Câmpulung din acest an.
Pe simeze regăsim Câmpulungul prin reprezentări plastice ale unor locuri pitorești și clădiri de patrimoniu purtând semnăturile unor importanți arhitecți.
 
Dintre membrii Cenaclului I. D. Negulici expun: Alexandru Marinescu, Grigore Stan, Carmen Koszoruș, Claudia Filipescu, Liviu Florian  Cioacă, Rodica Neleț, Gheorghe Zamfir, Marius Crețu, Ecaterina Mihai, Ion Hultoană, Carmen Măgureanu, Cornel Popa.
 
Invitați în expoziție: Mihai Marin Cârstea, George Păunescu, Dorin Apreutesei, Tudor Meiloiu, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, filiala București
 
Expoziția este deschisă până pe data de 22 august 2022.
 
 Vă așteptăm.
 
Ioan Crăciun,
Curator al Galeriei Arta

2022-07-21

Ion Turbatu

Galeria Arta din Câmpulung găzduiește, sâmbătă 9.07.2022, ora 11, o întâlnire cu universul cultural și poetic al învățătorului muscelean Ion Turbatu. 
Evenimentul este prilejuit de lansarea volumului de poezii ZIGZAGURI DE LUMINĂ, îngrijit si publicat de Iuliana Amăriutei Grigorescu la Editura Ars Docendi, in 2021, după manuscrise ale bunicului său, Ion Turbatu. Născut la Brădet în 1904, absolvent al Scolii Normale din Târgu Mures, Ion Turbatu s-a format în efervescența culturală, educațională si socială de dinainte și de după Marea Unire din 1918.
 
 „Poezia lui Ion Turbatu, scrisă între cele două Războaie Mondiale, continuă un filon puternic, afirmat înainte de Unirea din 1918, prin lirica lui Coșbuc și Goga. Întâlnim în poeziile învățătorului din Muscel și unele ecouri eminesciene, mai ales în poemele de dragoste. Dar cine oare, la începuturile creației sale, n-a fost influențat de Eminescu, chiar dacă poetul s-a numit Bacovia sau Arghezi? În lirica sa, Ion Turbatu cultivă teme și motive specifice tradiționalismului românesc interbelic. Pe linia lui Ion Pillat, poetul muscelean scrie despre locurile copilăriei și peisaje cu dealuri molcome, despre figuri istorice și anotimpuri, despre Brădetul natal și lumea satului. Iar deasupra tuturor acestora se simte fiorul religios." (Adrian Săvoiu)

Chiar dacă s-a stins din viață la 41 de ani, în 1945, a lăsat în urmă nu numai amintirea unui învățător apreciat de comunitatea musceleană, la Schitu-Golești și la Godeni, ci și o foarte bine conturată și matură operă literară. 

Evenimentul este întregit cu o miniexpoziție, conținând manuscrise ale poeziilor și caietelor de lucru ale autorului și fotografii vechi de familie.

Vă așteptăm.
Ioan Crăciun, editor
Curator al Galeriei Arta
 
                                                        

2022-07-21
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.