Lansare de carte

Claudiu Neagoe -"ArnăuÅ£ii din Ţările Române"

Lucrarea este structurată în patru părÅ£i distincte. Prima, intitulată ConsideraÅ£ii generale referitoare la organizarea militară a Ţărilor Române în „secolul fanariot”, relevă, în linii generale, situaÅ£ia politică ÅŸi militară a Ţărilor Române sub regimul turco-fanariot (1711/1716-1822). Cea de-a doua parte a lucrării, intitulată ArnăuÅ£ii în oÅŸtile Ţărilor Române din vremea domnilor fanarioÅ£i, descrie pe larg această categorie de lefegii aflaÅ£i în slujba fanarioÅ£ilor. De regulă aceÅŸtia formau garda personală a domnului, precum ÅŸi poterele trimise împotriva haiducilor ÅŸi a tâlharilor. Partea a treia, intitulată Rolul arnăuÅ£ilor în timpul evenimentelor de la 1821, scoate în evidenţă implicarea ÅŸi atitudinea îndoielnică, oscilantă, a acestor mercenari în cursul evenimentele extrem de agitate, violente chiar, petrecute în anul 1821. După ce i-au trădat pe domnii fanarioÅ£i, stăpânii lor, arnăuÅ£ii au trecut de partea miÅŸcării revoluÅ£ionare eteriste sau de partea răscoalei lui Tudor Vladimirescu, pentru ca mai apoi o parte dintre aceÅŸtia să treacă în slujba turcilor.

Istoria acestui corp militar se încheie în cea de-a patra parte, intitulată Ultimii arnăuÅ£i din Ţările Române. După formarea oÅŸtirii pământene (1831), arnăuÅ£ii au încetat să mai formeze un corp militar. Îi mai întâlnim, totuÅŸi, vreme de câteva decenii, pe străzile marilor oraÅŸe, ca paznici ÅŸi slujitori ai agenÅ£ilor ÅŸi oficialilor străini sau ca însoÅ£itori ai trăsurilor domneÅŸti sau boiereÅŸti, îmbrăcaÅ£i în veÅŸminte bogate ÅŸi multicolore ÅŸi  purtând arme la brâu.


Adrian Săvoiu - "Mânăstirea NămăeÅŸti în mărturisiri ale peregrinilor"       Volumul adună pentru prima oară cele mai importante mărturii ale călătorilor români ÅŸi străini care au scris despre Mânăstirea NămăeÅŸti din zona Muscelului. Lucrarea se deschide cu prezentarea unor repere legate de istoricul ÅŸi descrierea mânăstirii. Acestea sunt urmate de însemnările celor care au trecut pe aici de-a lungul timpului.

Cea dintâi mărturie inclusă în volum datează din 1746 ÅŸi aparÅ£ine lui Neofit Cretanul, mitropolit al Ţării RomâneÅŸti. Urmează apoi însemnări ale unor călători englezi din secolul al XIX-lea precum James Henry Skene ÅŸi Mrs. Walker, care au fost traduse acum pentru prima dată în limba română. Ies în evidenţă paginile scrise de Théodore Margot, un francez stabilit în Muntenia în jurul anului 1840, care dovedeÅŸte o foarte bună cunoaÅŸtere a realităţilor româneÅŸti ÅŸi chiar scrie în limba română. Nu lipsesc, evident, impresiile unor peregrini români ca Alexandru Pelimon, C. D. Aricescu,  Petre Ispirescu, Nicolae Iorga, C.Rădulescu-Codin ÅŸi alÅ£ii.

În partea finală, volumul  este însoÅ£it de o bogată iconografie care adună cvasitotalitatea cărÅ£ilor poÅŸtale ilustrate ce înfăţiÅŸează mânăstirea NămăeÅŸti (începând cu cea dintâi editată în 1900). Sunt reproduse, de asemenea, alte fotografii, desene ÅŸi litografii cu valoare de document.

2010-09-26

Gheorghe Dican

Născut la 25.02.1960 în comuna CerniÅŸoara, Jud. Vâlcea. Studii: Facultatea de Arte ÅŸi Design TimiÅŸoara. Membru al Uniunii ArtiÅŸtilor Plastici din România. Membru al Clubului ROTARY. Membru al FundaÅ£iei HAR (Habitat ÅŸi Artă în România). IniÅ£iator ÅŸi organizator, împreună cu Alexandru Nancu ÅŸi Luiza Barcan, al ExpoziÅ£iei NaÅ£ionale „Arta în drum spre muzeu” (1999). IniÅ£iator ÅŸi organizator al Salonului de Sud. Organizator al Taberei „Art Campus” (1992, 1993, 1994, 1995). IniÅ£iator ÅŸi organizator al Simpozionului de sculptură „10 pentru Râmnic” (1997). Curator a peste 100 de expoziÅ£ii la Galeriile Municipale Artex ÅŸi la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea. După 1989 colaborează la diverse ziare ÅŸi reviste cu articole, grafică, caricatură, etc. Ilustrează cărÅ£i pentru copii, cărÅ£i de poezie, coperÅ£i de carte, etc. IniÅ£iator ÅŸi organizator, împreună cu Luiza Barcan ÅŸi Alexandru Nancu, al Simpozionului NaÅ£ional „TradiÅ£ie ÅŸi Postmodernitate” (2002), în urma căruia apare revista „Ianus” ÅŸi setul de monografii "Biserici de lemn din Vâlcea". Organizează Simpozionul NaÅ£ional de pictură de la BrădiÅŸor – Vâlcea (ediÅ£iile 2005 ÅŸi 2006) finalizat cu constituirea colecÅ£iei de artă contemporană românească de la Grand Hotel Sofianu Râmnicu Vâlcea. Ilustrează ediÅ£ia de colecÅ£ie a  volumelor de versuri „Etic ÅŸi estetic”, antologie de poezie românească alcătuită de scriitorul George AstaloÅŸ (2010).
Începând cu anul 2000, se ocupă în paralel ÅŸi de vitralii.

2010-11-13

Eugenia Enescu


Absolventă a Institutului de arte Plastice "Nicolae Grigorescu"în anul 1971 ÅŸi Membră a Uniunii ArtiÅŸtilor Plastici, Eugenia Enescu este mult mai prezentă pe simezele galeriilor europene decât în România. Oscilând între pictură ÅŸi prelucrarea sticlei, artista ÅŸi-a conturat un stil propriu remarcându-se prin fineÅ£e ÅŸi suavitate. Fie că e vorba de pictură sau de sticlă, lucrările Eugeniei Enescu sunt uÅŸor de remarcat pentru că au o strălucire internă care explodează la contactul cu privitorul.


2010-10-11

Lansare de carte

 Ipostaze ale barocului  - Claudiu Neagoe

Lucrarea  reprezintă o încercare, credem noi reuÅŸită, de reconstituire a rolului estetic ÅŸi social al artei baroce europene, din perioada secolelor XVI-XVIII. Rezultat al unui “proiect de cercetare” iniÅ£iat în cadrul cursului ÅŸi seminarului de Istoria artei universale, Å£inut în anul universitar 2009–2010 la Universitatea din PiteÅŸti, Facultatea de ÅžtiinÅ£e Socio-Umane, specializarea Istorie, lucrarea intitulată Ipostaze ale barocului european este structurată cronologic, ea conÅ£inând ÅŸase studii editate de profesorii ÅŸi studenÅ£ii anului III, care au fost direct implicaÅ£i în acest proiect.

 


2010-10-15

Instantanee din Câmpulung

Cenaclul "I.D.Negulici" împreună cu AsociaÅ£ia Localităţilor ÅŸi Zonelor Istorice ÅŸi de Artă din România au organizat la Câmpulung o tabără de creÅ£ie dedicată pictorilor. au fost invitaÅ£i să lucreze inspiraÅ£i de decorul ÅŸi peisajul muscelean pictori reprezentând localităţile care fac parte din ALZIAR dar ÅŸi artiÅŸti plastici din Câmpulung. Rezultatul acestei tabere de creaÅ£ie a putut fi văzut la Galeria Arta unde au fost expuse o parte din lucrările realizate. Aceasta este o expoziÅ£ie itinerantă pentru că lucrările vor fi expuse în mai multe oraÅŸe din România.

2010-09-18

Victor Dima

Victor Dima este absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, din Bucuresti, promotia 1975. Expune din anul 1976, iar in 1992 a realizat stema Romaniei si insemnele statului. Este, de asemenea, autor al primelor manuale de educatie plastica din tara noastra, ele fiind traduse si in limbile germana si maghiara.

Lucrarile sale de pictura se afla in colectii particulare atat in Romania, cat si in Canada, Elvetia, Finlanda, Germania, Statele Unite si Ungaria.

 

2010-08-28
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.