Icoanele neamului

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 15 decembrie 2018, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc un dublu eveniment, dedicat Centenarului Marii Uniri:

·   vernisajul expoziÈ›iei Icoanele neamului;

·   prezentarea volumului Marea Adunare NaÈ›ională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decemvrie 1918. Acte È™i documente, Ars Docendi, 2018.

Expun artiÈ™tii plastici: Bob Nicolescu (tehnică mixtă pe carton), Augustin Pătru (icoane pe lemn), Iustinian Funie (sepia pe carton), Alexandru Marinescu (icoane pe lemn), Mihail Tudoreanu (cărbune pe carton).    

ExpoziÈ›ia conÈ›ine È™i reproduceri ale unor fotografii realizate de Samoilă Mârza, „fotograful Unirii”, la Marea Adunare NaÈ›ională de la Alba Iulia din 1918, precum È™i câteva imagini surprinse în aceeaÈ™i localitate în timpul sărbătoririi Centenarului, puse la dispoziÈ›ie de AsociaÈ›ia Culturală „Nicu Hagi” din Câmpulung Muscel.

 

Volumul Marea Adunare NaÈ›ională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decemvrie 1918. Acte È™i documente are la bază broÈ™ura apărută în 1928 È™i destinată Serbărilor Unirii (1928-1929). Textul actualei ediÈ›ii, alcătuită de Ioan Crăciun, a fost îngrijit de dr. Rodica Pandele Peligrad, cercetător la Institutul de Istorie È™i Teorie Literară „G. Călinescu”, având un „Cuvânt înainte” semnat de conf. univ. dr. Andrei Florin Sora de la Facultatea de Istorie a Universității din BucureÈ™ti È™i o anexă conÈ›inând reproduceri ale unor fotografii realizate la Marea Adunare de Samoilă Mârza È™i câteva imagini din timpul Serbărilor Unirii din 1929, precum È™i frontispicii de ziare È™i fragmente de articole din epocă dedicate Marii Uniri.

 

2018-12-13

Amintirile Bucureștilor

Ne face plăcere să vă invităm la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, care găzduieÈ™te până pe data de 15.12.2018 expoziÅ£ia intitulată AMINTIRILE BUCUREȘTILOR. DE LA ȘCOALA LUI GHEORGHE LAZÄ‚R LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI.

 

ExpoziÈ›ia este dedicată bicentenarului Școlii de la Sf. Sava (Școala lui Gheorghe Lazăr), 1818-2018. Sunt expuse reproduceri de fotografii È™i documente  privind istoria Academiei DomneÈ™ti de la Sf. Sava, respectiv a Școlii de sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, È™i a Universității din BucureÈ™ti.

La acestea se adaugă imagini reprezentative ale BucureÈ™tilor de odinioară. 

2018-12-04

Între credință și unire

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 10 noiembrie 2018ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÈ›ieiÎntre Credință È™i Unire, dedicată Centenarului Marii Uniri. Expune Klara Pădurean, vicepreÈ™edinte al AsociaÈ›iei ArtiÈ™tilor Plastici MureÈ™.

Născut din conceptul său intitulat Icoana din Cruce, proiectul Între Credință È™i Unire, realizat în colaborare cu Consiliul JudeÈ›ean MureÈ™, aduce în lumină sfinÈ›ii români mai puÈ›in abordaÈ›i în iconografie, fiind inaugurat în august 2018 la Târgu MureÈ™ È™i itinerat ulterior la Alba Iulia. Conceptul inedit Icoana din Cruce, înregistrat ca marcă la OSIM, are în obiect, aÈ™a cum spune artista, „obiceiurile străvechi, datinile È™i ritualurile religioase care, toate, au în centrul lor crucea, ca simbol creÈ™tin al mântuirii” È™i „ne sugerează că sfânta icoană poate să transmită, pe lângă dragostea lui Dumnezeu, È™i transpunerea privitorului într-o dimensiune a credinÈ›ei È™i speranÈ›ei”. 

Nume cunoscut în plastica mureÈ™eană È™i nu numai, Klara Pădurean pictează în ulei È™i acril pe pânză, icoane pe sticlă È™i pe lemn. A participat la importante expoziÈ›ii de grup È™i a deschis numeroase expoziÈ›ii personale, dintre care le amintim pe cele de la: Biblioteca NaÈ›ională BucureÈ™ti (2012), Ambasada României de la Bonn (2010), Budapesta (2011, 2012), Galeria UAP - Sibiu (2013) etc. Printre cele mai recente se numără expoziÈ›iile de la Sinaia, TârgoviÈ™te, Cluj-Napoca È™i Curtea de ArgeÈ™. 

Lucrări ale sale se găsesc în colecÈ›ii particulare È™i în patrimoniul unor instituÈ›ii din È›ară È™i din străinătate.

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 10 noiembrie – 1 decembrie 2018.

Vă aÅŸteptăm.

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2018-11-07

LANSARE CARTE

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 6 octombrie 2018ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc lansarea volumului Ca să încerc rotundul lumii. Jurnal de călătorie, autor Adrian Săvoiu. 

 

Adrian Săvoiu (n. 1954, Câmpulung-Muscel) este profesor de limba È™i literatura română. A absolvit Universitatea din BucureÈ™ti, Facultatea de Litere în anul 1978. Cercetările în domeniu ÅŸi experienÅ£a de profesor s-au concretizat în redactarea manualelor de limba ÅŸi literatura română pentru clasele de liceu, pentru Școlile de Arte È™i Meserii, în alcătuirea de antologii, ghiduri ÅŸi auxiliare didactice, tipărite la edituri importante ca All, Teora, Humanitas È™i Art. Din anul 2005 a avut un parteneriat permanent cu Editura Ars Docendi - Universitatea din BucureÅŸti, unde a tipărit 13 volume (2 în colaborare) È™i a îngrijit 4 ediÈ›ii, toate despre cultura È™i istoria zonei Muscel. În anul 2011 i s-a acordat titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung-Muscel”. 

„Febra călătoriilor pe care le-am făcut după prăbuÈ™irea Cortinei de Fier poartă în ea frustrarea eÈ™ecurilor repetate de a vedea Occidentul înregistrate înainte de 1989. Destul de târziu, abia în 1997, a venit în sfârÈ™it pasul cel mare: 45 de zile la Paris. M-am pregătit pentru această călătorie ca într-o sesiune de examene. La tot ceea ce È™tiam până atunci, am adăugat bibliografie, am scotocit după cărÈ›i în toată biblioteca, am împrumutat ghidul Michelin (în România anului 1997 nu exista un ghid al Parisului, pe care să îl cumperi!), am achiziÈ›ionat hărÈ›i cu Parisul, mi-am făcut chiar zeci de fiÈ™e. O lună întreagă, înainte de a pleca, m-am pregătit zi de zi, asiduu. AÈ™a cum consemnez în primele rânduri ale acestui jurnal de călătorie, după refuzul vizei în 1983, Parisul nu mai era pentru mine doar un oraÈ™, ci se transformase într-un mit”, scrie Adrian Săvoiu în cuvântul înainte al cărÈ›ii, intitulat Demonul călătoriei.

 

Lansarea se înscrie în seria de evenimente organizate de Editura Ars Docendi în cursul anului 2018, la 20 de ani de la înfiinÈ›are.

 

Vă aÅŸteptăm.


Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta 

2018-10-03

Expozitie grafică

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 29 septembrie 2018ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÈ›iei de grafică (RE)ÎNTÂLNIRI a artistului plastic Romulus Dumitru Harda, membru al Uniunii ArtiÈ™tilor Plastici din România.

Romulus Dumitru Harda s-a născut pe 3 august 1959 în Èšara MoÈ›ilor (la Baia de ArieÅŸ, judeÅ£ul Alba). În anul 1984 a absolvit Institutul Politehnic BucureÅŸti, Facultatea de Electronică ÅŸi TelecomunicaÅ£ii. În perioada 2012-2015 a urmat cursurile Școlii de Artă din BucureÈ™ti. Tehnica în care s-a specializat este desenul în cărbune, iar tematica favorită este portretul, fiind în prezent recunoscut ca unul dintre portretiÈ™tii români de talent.

În septembrie 2013 deschide prima expoziÈ›ie personală, intitulată Chipuri surprinse, la Galeria Elite Prof Art din BucureÈ™ti. Odată cu vernisajul are loc È™i lansarea volumului său cu acelaÈ™i titlu.

Tot în anul 2013, lucrările sale apar în volumul de colecÈ›ie Personalități române È™i faptele lor. 1950-2010.

Din 2013 È™i până în prezent a participat la importante expoziÈ›ii de grup: Femeia în arta româneascăPeisaje È™i MaeÈ™trii artei româneÈ™ti contemporane, Galeria de Artă Elite Prof Art, BucureÈ™ti; Punct È™i de la capăt È™i ConfluenÈ›e plastice, U Art Gallery, BucureÈ™ti; Salonul InternaÈ›ional de Artă Plastică, Biblioteca NaÈ›ională a României; Occident-Express, Galeria Occidentului, BucureÈ™ti; Vise în Balcani, Galeria ARTUT, BucureÈ™ti; Saloanele Mihai Eminescu, Palatul Parlamentului È™.a.

ExpoziÈ›ia de la Galeria Arta din Câmpulung cuprinde o serie de portrete/(re)întâlniri cu semnificaÈ›ie specială.

Inedită È™i specială pentru Romulus Harda este È™i (re)întâlnirea cu fostul său coleg de facultate, Gheorghe Pristavu, fondator È™i proprietar al Galeriei Arta, invitat la eveniment.

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 29 septembrie – 26 octombrie 2018.

Vă aÅŸteptăm.

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2018-10-01

Regele Mihai

Ne face plăcere să vă invităm vineri 20 iulie 2018, ora 16.00,

 la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc un dublu eveniment

 ·         vernisajul expoziÅ£iei Copilăria Regelui Mihai în fotografiile lui Iosif Berman 

 ·         prezentarea albumului Cusături româneÈ™ti culese de Elena C. Cornescu, 

ediție de Ioan Crăciun, Ars Docendi, 2018

 


ExpoziÈ›ia, realizată de Editura Ars Docendi-Universitatea din BucureÈ™ti, conÈ›ine reproduceri ale unor fotografii realizate în perioada interbelică, ilustrând momente din copilăria Regelui Mihai.

Iosif Berman (1890-1941), unul dintre cei mai importanÈ›i fotojurnaliÈ™ti de la începutul secolului XX, a fost ultimul fotograf oficial al Casei Regale a României.

Evenimentul iniÈ›iat de jurnalista Adina Ștefan, legatara testamentară a Luizei Berman, se adaugă expoziÈ›iilor Berman găzduite de Muzeul NaÅ£ional Cotroceni ÅŸi de Biblioteca NaÅ£ională a României în anii 2013 ÅŸi 2014 ÅŸi celei de la Teatrul NaÅ£ional din BucureÅŸti, în 2016.


Această expoziÈ›ie de fotografii istorice, dintre care unele datează din perioada 1927-1930, anii Regelui-copil Mihai, reprezintă un omagiu adus memoriei acestuia.


ExpoziÈ›ia va fi deschisă în perioada 20 iulie - 23 august 2018.

 

Albumul Cusături româneÈ™ti culese de Elena C. Cornescu (Ars Docendi, 2018), reeditarea primei ediÈ›ii apărute la Editura Socec & Co. în 1906, este una dintre cele mai documentate È™i mai bine realizate lucrări din domeniul artei decorative tradiÈ›ionale româneÈ™ti. Cuprinde 41 de planÈ™e cu modele de cusături româneÈ™ti „adunate din 7 districte ale României: din Muscel – 15; ArgeÈ™ – 9; Râmnicu-Vâlcea – 8; Olt – 3; Gorj – 2; Prahova – 1; Dolj – 1, Ilfov  – 1, Banat  – 1“.

La mai bine de un secol de la publicare, albumul îÈ™i conservă calitatea artistică, valoarea documentară crescându-i pe măsura trecerii timpului. Aceasta este È™i raÈ›iunea pentru care ne-am încumetat să-l reedităm în acest an al Centenarului. 

Vă aÅŸteptăm.


Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2018-07-18
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.