Grigore Popescu Muscel

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 9 decembrie 2017, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÈ›iei de artă sacră semnată de Maria Popescu-Dragomir ÅŸi Grigore Popescu-Muscel, pictori muraliÅŸti, reprezentanÅ£i de vârf ai artei iconografice româneÅŸti ÅŸi europene, membri ai Uniunii ArtiÅŸtilor Plastici din România. 

De-a lungul timpului, împreună cu soÅ£ia sa, Maria Popescu-Dragomir, maestrul Grigore Popescu-Muscel a executat lucrări de conservare ÅŸi restaurare a unor monumente istorice. De asemenea, este autorul picturilor monumentale din bisericile noi Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii RâmeÅ£ (jud. Alba); Sfânta Treime (comuna Baciu, jud. Cluj); Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ÅŸi SfinÅ£ii Martiri Brâncoveni de la Nürenberg a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală ÅŸi de Nord; Izvorul Tămăduirii de la Mănăstirea Lainici (jud. Gorj); Sfântul Gheorghe Nou (BucureÅŸti); Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului (Militari, BucureÅŸti) ÅŸi multe altele. În tot acest timp, Grigore Popescu-Muscel s-a implicat ÅŸi în activitatea didactică în cadrul Patriarhiei Române pentru specializarea viitorilor pictori ai Bisericii Ortodoxe Române.

Reproducem în continuare câteva dintre aprecierile unor importanÅ£i oameni de cultură români: 

 O lumină plină de graÅ£ie sfântă ÅŸi o notă de apropiere se răspândeÅŸte din pictura religioasă a lui Grigore Popescu. (Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae) 

[Grigore Popescu-Muscel este] cel mai bun pictor bisericesc al României, ÅŸtiut de toÅ£i iubitorii acestui domeniu de artă. (Acad. Răzvan Teodorescu)

Pictor de biserici ÅŸi iconar, Grigore Popescu creează cu mijloace proprii o pictură care, deÅŸi urmează tradiÅ£ia bizantină, poartă amprenta unei puternice originalităţi. Sobru, precis, pitoresc, plin de poezie ÅŸi eleganţă, stilul lui depăşeÅŸte formulele clasice, înscriindu-se într-o picturalitate fascinantă.  (Prof. Dr. Ecaterina Cincheza-Buculei)

ExpoziÅ£ia va fi prezentată de către doamna Ana Dobjanschi, istoric de artă (Muzeul NaÅ£ional de Artă al României), ÅŸi Luiza Barcan, critic de artă (realizator Radio Trinitas).

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 9 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018.

Vă aşteptăm.

 

 Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei Arta 

2017-12-06

expoziție ACCENTE

Ne face plăcere să vă invităm vineri 10 noiembrie 2017, ora 17.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÈ›iei de artă conceptuală Accente, semnată de Aurelia Sanda ÅŸi Georgiana Poenaru (membre ale Uniunii ArtiÈ™tilor Plastici, filiala Râmnicu Vâlcea).

 

Traiectoriile profesionale ale celor două artiste sunt punctate de expoziÈ›ii personale notabile, de numeroase participări la expoziÈ›ii de grup, naÈ›ionale È™i internaÈ›ionale. 


ExpoziÈ›ia actuală este concepută ca un dialog între doi artiÅŸti, generat de valorificarea plastică a spaÈ›iului care se creează pornind de la o temă dată È™i o idee comună. Accente porneÈ™te de la „zilnic”, cu tot ce înseamnă în viaÈ›a unui om, mergând până la „conceptual”. 


„În «zilnic»-ul acesta arta transpare văzută sau nevăzută de noi; notăm, înregistrăm, observăm, schiţăm, admirăm – un simplu obiect, lucru, colÅ£ –, avem o trăire, simÅ£im, ne inspiră. Este vorba despre a aduce în faÅ£a publicului crâmpeie, accente ale unor trăiri legate de obiecte/materiale ieÅŸite din uz, despre reciclarea ÅŸi transformarea lor, dematerializarea ÅŸi reducerea la estetic, cromatic, aparent fără elemente pitoreÅŸti. E ca atunci când treci pe lângă o hârtie mototolită ÅŸi îi observi frumuseÅ£ea  nuanÅ£a, forma, grafica cutelor, singurătatea.” (Aurelia Sanda, Georgiana Poenaru)


Această expoziÅ£ie este, în fapt, o transpunere a unor căutări ale artistelor pe plan profesional, un experiment conceptual comun, un liant între o lume „zilnică” ÅŸi una plină de semnificaÅ£ii, dar ignorată.

 

 

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie 2017.

 

Vă aşteptăm.

 

Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei Arta 

2017-11-08

LANSARE CARTE GHEORGHE PÄ‚UN

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 4 noiembrie 2017, ora 11.30, la Galeria Arta  din Câmpulung Muscel, la o întâlnire cu 

academicianul Gheorghe Păun, eveniment prilejuit de dubla lansare a volumelor sale, "IniÈ›iere în GO" È™i "77 de editoriale".

Matematician, informatician, om de cultură, membru titular al Academiei Române È™i al Uniunii Scriitorilor din România,

Gheorghe Păun a publicat peste 500 de articole științifice

și peste 90 de cărți: 11 cărți de matematică și informatică, 49 de volume colective editate, 5 cărți de popularizare a științei,

10 cărți despre jocuri logice, peste 20 de cărți de literatură (SF, romane, memorii și poezie).

Printre multe altele, Gheorghe Păun este fondator È™i redactor-È™ef al 
revistei lunare de cultură "Curtea de la Argeș".

Primele "77 de editoriale" ale revistei (din decembrie 2010 până în aprilie 2017) sunt reunite în volumul cu acelaÈ™i titlu.
AÈ™a cum spune Gheorghe Păun, "Curtea de la ArgeÈ™" este o revistă care are sentimentul ÅŸi simte responsabilitatea participării la istorie.

Construind, cu dragoste de România. Nu e emfază sau vanitate,
nu e aroganţa pretenţiei de a face istorie, ci un amestec de suferinţă şi luciditate, la o vreme a zgomotului informaţional,
indiferenţei şi despiritualizării digitalizate, manipulării
interesate ÅŸi tot mai agresive, la o vreme când tânjim după normalitate, fără să ÅŸtim bine cum s-o definim.”

Tot printre multele altele, Gheorghe Păun este și autorul a numeroase cărți de jocuri logice.
Citându-l, "IniÈ›iere în GO", se aflată la a cincea ediÅ£ie ÅŸi aniversând trei decenii ÅŸi jumătate de când se joacă sistematic GO în România, îÅŸi propune să-l iniÅ£ieze pe cititor în tainele jocului: regulament, elemente de tactică ÅŸi strategie, probleme, partide comentate, teste pentru evaluarea tăriei de joc etc. O carte pentru începători, având însă intenÅ£ia de a-i transforma în
jucători avansaÅ£i.”

„Mai fac o încercare de a vă convinge că o fi È™ahul un joc regal, dar «GO-ul este un joc imperial» (Edward Lasker).

După imagini È™i informaÈ›ii chino-japoneze despre istoria È™i cultura jocului, va urma o lecÈ›ie introductivă – regulament

È™i elemente simple de tactică È™i strategie. Proverb japonez: GO-ul previne degenerarea creierului!...”
(Gheorghe Păun)

Vă aşteptăm.

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Universitatea din București

2017-11-02

ARMONII DE TOAMNĂ MUREȘANĂ

Ne face plăcere să vă invităm vineri 29 septembrie 2017, ora 17.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÅ£iei de pictură ÅŸi grafică ARMONII DE TOAMNÄ‚ MUREÅžANÄ‚.

 

ExpoziÈ›ia cuprinde 26 de lucrări de pictură È™i grafică, semnate de participanÈ›ii la Tabăra InternaÈ›ională de creaÈ›ie desfășurată la Târgu-MureÈ™, sub egida AsociaÈ›iei Localităților È™i Zonelor Istorice È™i de Artă din România.

 

În expozitie sunt prezente lucrări semnate de nume importante din arta plastică contemporană: Marilena Măntescu (BucureÅŸti), Lia Popescu (Timisoara), Corneliu Drăgan-TârgoviÅŸte (TârgoviÅŸte), Ammar Alnahhas (Siria), Cornel Vana (Turda), Mihai Potcoavă (BucureÅŸti), Mihai Marin Cârstea (BucureÅŸti), David Croitor ( Vatra Dornei), Rares Kerekes (SighiÅŸoara), Klara Pădurean (Târgu-MureÅŸ) Veress Zsuzsa (Târgu-MureÅŸ), Krisztina Balazs (Târgu-MureÅŸ).

 

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 29 septembrie - 27 octombrie 2017.  

 

Vă aşteptăm.

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2017-10-06

Alexandru Nancu și Luiza Barcan

Ne face plăcere să vă invităm vineri 25 august 2017, ora 17.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc un dublu eveniment: lansarea volumului Spre Răsărit, cu Alexandru al Luizei Barcan, publicat anul acesta la Editura Ars Docendi - Universitatea din BucureÈ™ti, È™i vernisajul expoziÈ›iei de grafică Ipostasuri ale Răsăritului, semnată de Alexandru Nancu, protagonistul acestei cărÅ£i-confesiune despre un artist înduhovnicit care a lăsat, aÅŸa cum ÅŸi-a dorit, „semne” inconfundabile ale trecerii lui prin lume È™i de la a cărui naÅŸtere s-au împlinit 58 de ani pe 4 august 2017. 

 


O „carte a darurilor”, cum numea în prefaţă Cristina Andrei volumul Luizei Barcan, se va deschide astfel È™i pentru cititorii din Câmpulung, după lansarea din luna mai de la Salonul InternaÈ›ional de Carte Bookfest, unde a primit o distincÈ›ie din partea organizatorilor (AsociaÈ›ia Editorilor din România).


Luiza Barcan, autoarea cărÅ£ii ÅŸi curatorul expoziÅ£iei, dedică ambele evenimente aniversării a 20 de ani de când destinul ei s-a împletit cu cel al lui Alexandru Nancu, artistul ÅŸi omul de cultură alături de care a trăit fascinanta călătorie spirituală pe care o descrie volumul ei, o călătorie ce include printre reperele sale ÅŸi spaÅ£iul muscelean.  


Evenimentul va fi întregit cu un moment artistic prezentat de actriÈ›a Ana-Maria Crăciun.

 

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 25 august-24 septembrie 2017.

  

Vă aşteptăm.

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2017-08-21

Zilele Municipiului Câmpulung

Ne face plăcere să vă invităm la evenimentele organizate de Editura Ars Docendi-Universitatea din BucureÈ™ti la Galeria Arta  în cadrul Zilelor Municipiului Câmpulung (20-23 iulie 2017):

        

ExpoziÈ›ia de fotografii de arhivă È™i documente Colegiul NaÅ£ional Pedagogic Carol Câmpulung-Muscel – 150 de ani(18.06-20.07.2017)
 
 

 

Vineri 21 iulie 2017

ora 17.00:  Vernisajul expoziÅ£iei de caricatură – Bogdan Petry.

 

Vă așteptăm.

 
Ioan Crăciun, 

Director al Editurii Ars Docendi-Universitatea din București
Curator al Galeriei Arta

2017-07-14
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.