Libertate, deminitate, credinta

Ne face plăcere să vă invităm marÈ›i 17 decembrie 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÈ›iei Libertate, demnitate, credință, proiect al Editurii Ars Docendi – Universitatea din BucureÈ™ti.

ExpoziÈ›ia, dedicată împlinirii a 30 de ani de la RevoluÈ›ia din Ê¼89, cuprinde mărturii È™i imagini de la evenimentele de atunci, precum È™i icoane realizate de copii din Câmpulung, sub coordonarea arh. Anca Mihaela CoÈ™a.

Având în centru volumul Vom muri È™i vom fi liberi, realizat la iniÈ›iativa Irinei Nicolau (Editura Meridiane, 1990), textele È™i imaginile selectate* surprind mai ales participarea tinerilor È™i a copiilor RevoluÈ›iei, care s-au aruncat atunci în valul de entuziasm, curaj È™i sacrificiu ce ducea spre demnitatea È™i libertatea noastră.

 

„AceÈ™ti copii puteau muri în orice clipă, înainte să se inventeze un cuvânt pentru funcÈ›ia pe care o îndeplineau ei. Unii umplu străzile sub gloanÈ›e (...). AlÈ›i copii păzesc noaptea intrările în blocuri, în timp ce la câÈ›iva paÈ™i se trage cu pistolul mitralieră. Sunt epuizaÈ›i, nedormiÈ›i, înspăimântaÈ›i È™i au drept arme cozi de lopeÈ›i. De ce fac asta? Ei simt că trebuie.” (Irina Nicolau, Vom muri È™i vom fi liberi)

 

„Înainte de 1989, mergeam la biserică doar în noaptea de Înviere. Mă miram atunci de ce femei cu coÈ™uri împodobite rămâneau la slujbă, în timp ce noi plecam repede acasă. Apoi am început să citesc, ca să È™tiu. (…) Acum 10 ani am preluat o librărie, cu cărÈ›i, icoane È™i creioane, încercând să citesc È™i mai mult. Acolo am început să pictăm, cu copiii, icoane pe sticlă, după modelul sfinÈ›ilor de pe pereÈ›i.” (Anca Mihaela CoÈ™a, mamă È™i arhitect)

 

ExpoziÈ›ia va fi deschisă în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020.

2019-12-16

Lansare de carte

Ne face plăcere să vă invităm vineri 29 noiembrie 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc lansarea volumului RezistenÈ›a anticomunistă de la NucÈ™oara. Portrete de familii, autor Ioana-Raluca Voicu-ArnăuÈ›oiu, Ars Docendi, 2019.

Acesta reproduce texte, documente È™i fotografii cuprinse în expoziÈ›ia cu acelaÈ™i nume, prilejuită de comemorarea a 60 de ani de la procesele È™i execuÈ›iile participanÈ›ilor la rezistenÈ›a anticomunistă de la NucÈ™oara (1959). Lucrarea aduce în faÈ›a cititorilor câteva crâmpeie din viaÈ›a membrilor a peste 30 de familii implicate, în perioada 1949-1958, în rezistenÈ›a anticomunistă È™i repercusiunile suferite (inclusiv de copiii familiilor pedepsite): condamnări, confiscări, deportări cu domiciliu obligatoriu, execuÈ›ii.


Partea a doua a evenimentului va consta în spectacolul-lectură Cântecul Memoriei (fragmente de muzică clasică È™i din documente È™i literatura de detenÈ›ie).

Ioana-Raluca Voicu-ArnăuÅ£oiu a studiat vioara la Conservatorul din BucureÅŸti ÅŸi, între 1990 ÅŸi 1991, a fost bursieră a statului italian la Cursul special de perfecÅ£ionare al Conservatorului din Fiesole. În perioada 1982-2000 a fost violonistă în Orchestra Filarmonicii George Enescu din BucureÅŸti È™i între 1991 È™i 2015 a fost cadru didactic la Universitatea NaÈ›ională de Muzică. 

2019-11-28

Teodor Vescu

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 9 noiembrie 2019, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc un dublu eveniment:

 

·         lansarea volumului Lacrima Anei. Antologie, ediÈ›ie alcătuită È™i îngrijită de acad. Gheorghe Păun

 

„Această carte este un omagiu adus Anei lui Manole.

Încă în primul număr al revistei, cel din decembrie 2010, reluam Balada MeÈ™terului Manole, iar din numărul următor È™i până azi în revistă s-a derulat o rubrică intitulată «Lacrima Anei». De fapt, revista este explicit pusă sub semnul fântânii, în timp ce pe fiecare pagină apare o vinietă cu o imagine veche a Fântânii MeÈ™terului Manole (reprodusă È™i pe coperta cărÈ›ii de față).

Volumul conÈ›ine 113 autori (aÈ™ezaÈ›i în ordine alfabetică) È™i semnificativ mai multe poeme, deoarece o parte dintre autori au mai multe bucăți reÈ›inute în carte. Am adăugat la final trei variante importante ale baladei populare, mult diferite între ele: varianta «standard» a lui Vasile Alecsandri, cea culeasă de G. Dem Teodorescu È™i o variantă Gr. G. Tocilescu.” (Gh. Păun, la începutul cărÈ›ii)

 

·         vernisajul expoziÈ›iei de pictură a artistului plastic Teodor Vescu

 

Membru titular al Uniunii ArtiÅŸtilor Plastici din România, Teodor Vescu este absolvent al Academiei de Arte Plastice „N. Grigorescu” din BucureÈ™ti, promoÅ£ia 1982.

De-a lungul timpului, a deschis numeroase expoziÅ£ii în Å£ară ÅŸi în străinătate, având multe lucrări în patrimoniul unor instituÅ£ii de cultură ÅŸi în colecÅ£ii private.

 

„… Arta lui Teodor Vescu s-a născut È™i a evoluat constant sub semnul armoniei; al unei armonii care nu înseamnă doar o metaforă sau o expresie acoperitoare menită să ascundă lipsa unor note certe de originalitate, ci care emană convingător din fiecare lucrare, fiind rezultatul unui profesionalism fără cusur, al unui mod de a gândi anatomia imaginii spontane sau cu mecanica reordonatoare a hazardului – sintagme evazive È™i volatile destinate descrierii È™i justificării actului de creaÈ›ie cărora pictorul le contrapune analiza riguroasă a datului vizual È™i configurarea artistică a acestuia după principiile îndelung supuse verificării practice ale geometriei, opticii È™i nu mai puÈ›in logicii clasice.” (Corneliu Ostahie)

 

 

ExpoziÅ£ia este deschisă în perioada 9 noiembrie-7 decembrie 2019.

2019-11-07

MEMORIA CULORII

Ne face plăcere să vă invităm luni 14 octombrie 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÅ£iei de pictură Memoria culorilor. 

În cadrul expoziÈ›iei sunt expuse lucrări ale unui grup de artiÈ™ti plastici, membri ai Cenaclului de arte „I.D. Negulici” din Câmpulung: Nelu Constantin, Liviu Florian Cioacă, Ionel Dâmboianu, Claudia Mariana Filipescu, Gabriela Ghinea, Rodica NeleÈ›, Gheorghe Paulian, Ștefan Thury

 

Cenaclul „I.D. Negulici” se constituie ca o grupare artistică independentă, definită de preocupările plastice ale membrilor săi, din 29 ianuarie 1970 purtând numele pictorului câmpulungean paÈ™optist Ion D. Negulici. 

 

Sunt considerați a fi membri fondatori ai Cenaclului artiștii plastici: Alexandru Donici, Nicolae Mitrea, Ștefan Chioreanu, Dalila Ionescu-Oncica, Maria Proca-Jinga, Nelu Constantin, Gheorghe Paulian, frații Istrate Calinic și Clemente, Nicolae Chirca, Ion Scarlat, Pavel Moțoc, Gheorghe Negru și Ion Grigorescu.

 

Astăzi, Cenaclul „I.D. Negulici” îÈ™i desfășoară activitatea sub egida Casei de Cultură „Tudor MuÈ™atescu” din Câmpulung, având activități È™i proiecte culturale specifice artelor plastice.Este de remarcat faptul că 7 din cei 36 de membri activi ai Cenaclului fac parte din Uniunea ArtiÈ™tilor Plastici ProfesioniÈ™ti din România, ceea ce contribuie la menÈ›inerea unei valori artistice ridicate a Cenaclului.

 

Prezenta expoziÈ›ie este un preambul la manifestările dedicate semicentenarului Cenaclului, din 2020.

 

 

ExpoziÅ£ia este deschisă în perioada 3 - 25 octombrie 2019.

Vă aşteptăm.

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

 

2019-10-11

Antoneta Cocos-Andreescu

Intro Ne face plăcere să vă invităm  joi 29 august 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde are loc vernisajul expoziÅ£iei de pictură Înapoi în timp. 

Expune Antoneta CocoÅŸ-Andreescu, membră a Cenaclului de Arte Plastice „Constantin BrâncuÅŸi” din Craiova ÅŸi a Cenaclului de Arte Plastice „I. D. Negulici” din Câmpulung. 

Antoneta CocoÅŸ-Andreescu, distinsă cu mai multe premii, are numeroase expoziÅ£ii personale ÅŸi participări la expoziÅ£ii de grup ÅŸi saloane naÅ£ionale, lucrările sale fiind prezente în colecÅ£ii particulare din Å£ară ÅŸi din străinătate.

 

„(...) ExerciÅ£iul îndelung pe două dintre temele fundamentale ale picturii de ÅŸevalet - natura statică ÅŸi peisajul - au condus-o pe artista Antoneta CocoÅŸ-Andreescu la adevărate reuÅŸite artistice.  Gândind ÅŸi regândind mereu structuri compoziÅ£ionale relativ complexe, artista îÅŸi clădeÅŸte cu dezinvoltură construcÅ£ia cromatică cu permanente alternanÅ£e cald-rece, într-o arhitectură în care linia devine accent, iar tuÅŸa de culoare, adesea împăstată, creează ritmuri alerte sugestionând privitorului tumultul său interior. De aici senzaÅ£ia de trăire intensă în faÅ£a motivului-subiect, pe care o transmite în compoziÅ£iile sale, dar mai ales acea notă de sensibilitate autentică, curată, fără contrafaceri studiate ÅŸi de spontaneitate a gestului. Este o artistă născută cu darul ÅŸi harul culorii, care ÅŸi-a construit cu migală demersul artistic.” 


Florin Rogneanu, director al Muzeului de Artă Craiova, februarie 2011)

ExpoziÅ£ia se va desfăşura în perioada 31 august - 27 septembrie 2019.


Evenimentul va fi întregit cu prezentarea ediÈ›iei a 3-a a volumului Scrisori din Câmpulung. Constantin Noica -  Gheorghe Staicu, ediÈ›ie de Ioan Crăciun, reeditare prilejuită de împlinirea în 2019 a:

- 110 ani de la naÈ™terea lui Constantin Noica

- 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Paleologu

-   25 de ani de la moartea lui Gheorghe Staicu.  Vă aşteptăm!

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei ArtaCategorie

2019-08-05

Zile Municipiului

Ne face plăcere să vă invităm la evenimentele organizate de Editura Ars Docendi la Galeria Arta, sub genericul Din Cetățile de Scaun de sub munte. Câmpulung. Curtea de ArgeÈ™. TârgoviÈ™teîn perioada Zilelor Municipiului Câmpulung (18-21 iulie 2019):

 

Sâmbătă 20 iulie, ora 10.00:

 

- Vernisajul expoziÈ›iei de pictură deschisă de artistul plastic Grigore Stan 


ExpoziÈ›ia este organizată cu sprijinul AsociaÈ›iei Localităților È™i Zonelor Istorice È™i de Artă din România È™i al Casei de Cultură „Tudor MuÈ™atescu” din Câmpulung.


 

- Lansare de carte:

·         Războiul văzut de soldaÈ›i (1916-1919), autor Nicolae M. Balotă, editor Gheorghe Păun

·         Jurnal de front din Primul Război Mondial - Maior Stănescu Nicolae (ed. adăugită, îngrijită de Christian Stănescu)

 

Invitați: acad. Gheorghe Păun, conf. dr. Carmen Oprescu, conf. dr. Claudiu Neagoe

 

Vă așteptăm.

 
Ioan Crăciun, 

Director al Editurii Ars Docendi-Universitatea din București
Curator al Galeriei Arta

2019-07-19
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.