Două cărţi - un singur autor

Dimitrie Nanu - Mihai Moşandrei. Corespondenţă

CorespondenÅ£a trimisă de scriitorul Dimitrie Nanu nepotului său Mihai MoÅŸandrei în perioada 1921-1938 este mărturia unei mari afinităţi sufleteÅŸti între doi autori care aparÅ£in unor generaÅ£ii diferite. Dimitrie Nanu, frecventator al cenaclului “Sburătorul”, colaborator al revistelor literare interbelice de prestigiu, traducător din literatura universală, laureat al Premiului NaÅ£ional de Poezie (1937), a fost un maestru spiritual pentru Mihai MoÅŸandrei, descoperindu-i acestuia talentul poetic ÅŸi îndrumându-i primii paÅŸi în poezie. Scrisorile prezintă o mare diversitate de aspect ale perioadei dintre cele două Războaie Mondiale, prin dese referiri la viaÅ£a literară, la personalităţi ale vremii, la rivalităţi scriitoriceÅŸti, la cărÅ£i ÅŸi lecturi necesare, la prieteni ÅŸi familie, la viaÅ£a privată etc. Adesea din text răzbate spiritul profund religios al lui Dimitrie Nanu, care constituie ÅŸi o coordonată esenÅ£ială a poeziei sale. Scrise îngrijit, caligrafic, scrisorile lui Nanu au reprezentat pentru Mihai MoÅŸandrei, după dispariÅ£ia unchiului său, amintirea palpabilă a unei fiinÅ£e pe care a iubit-o ÅŸi a preÅ£uit-o nespus de mult. Volumul cuprinde în partea finală o bogată iconografie, înfăţiÅŸând fotografii de arhivă, unele inedite.

Magazinul de Bric-a-Brac literar

Cartea este un caleidoscop în care scriitori clasici coexistă alături de alÅ£i autori. Tematica generală e plasată în domeniul istoriei literare, dar nu lipsesc nuanÅ£ele polemice. Cele mai multe capitole au ca subiect scriitori ÅŸi opere consacrate ale literaturii române. ApariÅ£ia „mitului Eminescu” prin punerea în relaÅ£ie a complicatei legături operă-biografie-fotografii, polemica dintre Petre P. Carp ÅŸi B. P. Hasdeu pe tema personajului literar, reconsiderarea imaginii lui Åžtefan cel Mare după 1990, psihologia mulÅ£imii analizată prin prisma talentului de nuvelist al lui Costache Negruzzi, pledoaria strălucită a lui Kogălniceanu la Congresul de la Berlin (1878), Creangă văzut ca autor de manuale ÅŸcolare etc. constituie câteva dintre subiectele care privesc valorile clasice ale culturii noastre. Articolele acestui „magazin de bric-a-brac literar” stau pe „rafturi” diferite. PoÅ£i trece cu uÅŸurinţă de la unul la altul, ai posibilitatea să te răzgândeÅŸti sau să te laÅŸi furat de o nouă preferinţă, după cum poÅ£i descoperi într-un ungher „produsul” uitat de vreme pe care îl căutai demult. Ceva tot va rămâne în coÅŸul „cumpărătorului”.

 

2009-11-22

Ornamentică musceleană

O expoziÅ£ie de fotografie care prezintă elemente din decoraÅ£iunile caselor muscelene este o invitaÅ£ie pentru a redescoperi Câmpulungul.

Pe lângă imagini, arhitecÅ£i pasionaÅ£i de istoria Câmpulungului promit o prezentare a elementelor care fac din acest oraÅŸ un centru istoric si urbanistic unic în România.

2009-12-17

Articulaţii

"ArticulaÅ£ii" este o nouă expoziÅ£ie Constant Dâmboianu după o lungă absenţă pe simezele muscelene.

Recunoscut în mod deosebit ca un grafician de excepÅ£ie, Constant Dâmboianu propune publicului o altă perspectivă asupra artei, sculptura, într-o formă inedită. Artistul îÅŸi Å£ese pânza ca de păianjen pentru a prinde în ea fascinaÅ£ia celor care-i privesc lucrările.

"Articulaţiile" nu sunt o demonstaţie a mobilităţii ci o invitaţie la a privi dincolo de material, de structură, de uman.

2009-10-19

Tabăra Voina 2009

Ne face placere sa va invitam sambata 31 octombrie 2009, ora 12, la galeria Arta din Campulung Muscel,  unde va avea loc vernisajul expozitiei Simpozionului national de pictura "VOINA"- 2009 (editia a zecea- 1-8. 09.2009). Organizator: Conf.dr. Radu Adrian

2009-09-01

Monografia Câmpulungului

"Monografia istorică a Câmpulungului" realizată de preotul Ioan RăuÅ£escu în anul 1943 este cea mai bună lucrare despre istoria bogată a oraÅŸului cu aer de capitală domnească. Lucrarea lui RăuÅ£escu, apreciată de istorici dar ÅŸi de cei care vor să înÅ£eleagă trecutul Câmpulungului datorită bogatelor informaÅ£ii scrise cu mare acurateÅ£e nu a mai fost reeditată. PuÅ£inele exemplare care se mai găseu pe la colecÅ£ionari circulă cu mare greutate datorită fragilităţii cărÅ£ii dar ÅŸi a grijii proprietarilor de a nu se deteriora cartea rară. Editura Ars Docendi a înÅ£eles nevoia de a republica monografia preotului RăuÅ£escu ÅŸi a prezentat-o publicului muscelean la inceput de toamnă.

2009-10-20

Câmpulungul in harti vechi

Editura Ars Docendi - Universitatea din Bucuresti &  Galeria Arta din Campulung va invita sambata, 26.09.2009, ora 11, la Galeria Arta din Campulung, la vernisajul expozitiei "Campulungul  in harti vechi europene" (realizatori Ioan Craciun si Adrian Savoiu) si la prezentarea lucrarii "Campulungul pe harti ale lui Johannes Honterus si Sebastian Munster", autor Adrian Savoiu.

2009-09-25
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.