TUDOR MEILOIU

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 13 aprilie 2019ora 11:30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÅ£iei de pictură È™i grafică MÄ‚IASTRELE, a artistului plastic Tudor George Meiloiu.

Membru al Uniunii ArtiÈ™tilor Plastici, Filiala BucureÈ™ti, Tudor Meiloiu reprezintă unul dintre numele de referință în arta plastică românească contemporană. 
Prezent de mai multe ori în Galeria Arta din Câmpulung, vine cu o expoziÈ›ie retrospectivă itinerantă, eveniment care marchează È™i împlinirea de către artist a vârstei de 75 de ani.

Expoziția va fi prezentată de conf. dr. Radu Adrian.

Măiastrele ne familiarizează cu o perpetuă situare în orizontul misterului. Fantezia plastică etalată urmăreÈ™te revelarea câtorva dintre vastele oglindiri ale spiritului. Tablourile lui Tudor Meiloiu poartă un enigmatic sens aparte, complexele semnificaÈ›ii dezvăluindu-se în funcÈ›ie de starea sufletească a vizitatorilor expoziÈ›iei. Aici,măiastrele dau tonul diversității fiorurilor alegorice. Asistăm la efectele unei arte coloristice plutitoare. CreaÈ›iile lui Tudor Meiloiu interferează cu universul metaforei, purtător al aurei visului. Stilizările ideale pe care le admirăm alcătuiesc un joc eclectic, cu faÈ›ete subtile.” (Octavian Mihalcea)

ExpoziÈ›ia va fi deschisă în perioada 13 aprilie - 4 mai 2019

 

Vă așteptăm.

 

Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei Arta

2019-04-10

MARA DIACONU

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 9 martie 2019, ora 11:30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÅ£iei de pictură ÅŸi grafică VIBRAÈšII a artistei plastice Mara Diaconu. 

 

Membră a Uniunii ArtiÅŸtilor Plastici din România, secÅ£ia grafică, absolventă a Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii Al. I. Cuza” din IaÅŸi ÅŸi a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu” din BucureÅŸti, Mara Diaconu este un nume de referinţă în arta plastică românească contemporană. Între anii 1990 ÅŸi 2010 a fost profesor de grafică la Liceul de Arte Dinu Lipatti” din PiteÅŸti. De-a lungul timpului, a deschis numeroase expoziÅ£ii în Å£ară ÅŸi în străinătate, având multe lucrări în patrimoniul unor instituÅ£ii de cultură ÅŸi în colecÅ£ii private.

 

Se numeÅŸte VibraÅ£ii pentru că, atunci când ascultă muzică, un artist vede imagini ÅŸi culori, vibrează. Totul se transformă în creierul nostru în imagini, în jocuri compoziÅ£ionale. (...) Întotdeauna ascult muzică în atelier. N-aÅŸ putea spune că o înÅ£eleg, dar o transform în imaginile mele.” (Mara Diaconu)


„Mara Diaconu este o personalitate complexă. (…) Ne transmite atât de multe lucruri, prin structura ei interioară ÅŸi prin componenta sufletească pe care o dăruieÅŸte prin fiecare lucrare ÅŸi fiecare expoziÅ£ie, încât vorbele sunt aproape de prisos. Această expoziÅ£ie, VibraÅ£ii, este o declaraÅ£ie, o provocare a stărilor pe care autorul le simte ÅŸi le transmite. Acest gest este un act de generozitate, o dăruire. Mara Diaconu face parte din acea pleiadă a autorilor cu personalitate complexă care copleÅŸesc prin ceea ce fac ÅŸi ceea ce transmit.” (Mihai Precup, critic de artă)

 

„Legătura dintre pictură ÅŸi desen este foarte clară, Mara Diaconu fiind un desenator de excepÅ£ie. În acelaÅŸi timp ÅŸi culoarea care vine să influenÅ£eze linia face ca Mara Diaconu să ne ofere acea ipostază care este plină de un cadru în care sunt multe detalii. Mara Diaconu este ca un operator care redă spectacolul în plină efervescenţă.” (Gheorghe Dobrică, preÈ™edinte UAP, filiala PiteÈ™ti)

  

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 9 martie-4 aprilie 2019.

 

2019-03-07

TUDOR MUȘATESCU

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 23 februarie 2019ora 11:30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, la o întâlnire cu poveÈ™tile de acum un veac ale lui Tudor MuÈ™atescu. Este vorba despre o parte dintre primele sale însemnări scrise la Câmpulung (mai ales cele din perioada 1918-1919  pagini de jurnal, corespondență, poezie). 
Prezintă Ioan Crăciun (director al Editurii Ars Docendi  Universitatea din BucureÈ™ti).

Cadrul expoziÈ›ional îl constituie filele albumului Tudor MuÈ™atescu. De-o vârstă cu veacul  Câmpulungul lui MuÈ™atescu, „album-calendar cu două feÈ›e (amândouă È™ugubeÈ›e È™i pline de tandreÈ›e)”, care, pe lângă fragmentele de jurnal È™i imagini vechi din Câmpulung, conÈ›ine È™i portrete-caricaturi ale unor mari actori  personaje ale lui Tudor MuÈ™atescu, în viziunea lui Bogdan Petry
Albumul a fost publicat la Ars Docendi în 2003 (realizator: Ioan Crăciun), cu prilejul centenarului naÈ™terii scriitorului.

Vă aÅŸteptăm să-i strigăm „încă o dată numele la catalog”.


Editura Ars Docendi & Galeria Arta

2019-02-21

Icoanele neamului

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 15 decembrie 2018, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc un dublu eveniment, dedicat Centenarului Marii Uniri:

·   vernisajul expoziÈ›iei Icoanele neamului;

·   prezentarea volumului Marea Adunare NaÈ›ională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decemvrie 1918. Acte È™i documente, Ars Docendi, 2018.

Expun artiÈ™tii plastici: Bob Nicolescu (tehnică mixtă pe carton), Augustin Pătru (icoane pe lemn), Iustinian Funie (sepia pe carton), Alexandru Marinescu (icoane pe lemn), Mihail Tudoreanu (cărbune pe carton).    

ExpoziÈ›ia conÈ›ine È™i reproduceri ale unor fotografii realizate de Samoilă Mârza, „fotograful Unirii”, la Marea Adunare NaÈ›ională de la Alba Iulia din 1918, precum È™i câteva imagini surprinse în aceeaÈ™i localitate în timpul sărbătoririi Centenarului, puse la dispoziÈ›ie de AsociaÈ›ia Culturală „Nicu Hagi” din Câmpulung Muscel.

 

Volumul Marea Adunare NaÈ›ională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decemvrie 1918. Acte È™i documente are la bază broÈ™ura apărută în 1928 È™i destinată Serbărilor Unirii (1928-1929). Textul actualei ediÈ›ii, alcătuită de Ioan Crăciun, a fost îngrijit de dr. Rodica Pandele Peligrad, cercetător la Institutul de Istorie È™i Teorie Literară „G. Călinescu”, având un „Cuvânt înainte” semnat de conf. univ. dr. Andrei Florin Sora de la Facultatea de Istorie a Universității din BucureÈ™ti È™i o anexă conÈ›inând reproduceri ale unor fotografii realizate la Marea Adunare de Samoilă Mârza È™i câteva imagini din timpul Serbărilor Unirii din 1929, precum È™i frontispicii de ziare È™i fragmente de articole din epocă dedicate Marii Uniri.

 

2018-12-13

Amintirile Bucureștilor

Ne face plăcere să vă invităm la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, care găzduieÈ™te până pe data de 15.12.2018 expoziÅ£ia intitulată AMINTIRILE BUCUREȘTILOR. DE LA ȘCOALA LUI GHEORGHE LAZÄ‚R LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI.

 

ExpoziÈ›ia este dedicată bicentenarului Școlii de la Sf. Sava (Școala lui Gheorghe Lazăr), 1818-2018. Sunt expuse reproduceri de fotografii È™i documente  privind istoria Academiei DomneÈ™ti de la Sf. Sava, respectiv a Școlii de sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, È™i a Universității din BucureÈ™ti.

La acestea se adaugă imagini reprezentative ale BucureÈ™tilor de odinioară. 

2018-12-04

Între credință și unire

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 10 noiembrie 2018ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziÈ›ieiÎntre Credință È™i Unire, dedicată Centenarului Marii Uniri. Expune Klara Pădurean, vicepreÈ™edinte al AsociaÈ›iei ArtiÈ™tilor Plastici MureÈ™.

Născut din conceptul său intitulat Icoana din Cruce, proiectul Între Credință È™i Unire, realizat în colaborare cu Consiliul JudeÈ›ean MureÈ™, aduce în lumină sfinÈ›ii români mai puÈ›in abordaÈ›i în iconografie, fiind inaugurat în august 2018 la Târgu MureÈ™ È™i itinerat ulterior la Alba Iulia. Conceptul inedit Icoana din Cruce, înregistrat ca marcă la OSIM, are în obiect, aÈ™a cum spune artista, „obiceiurile străvechi, datinile È™i ritualurile religioase care, toate, au în centrul lor crucea, ca simbol creÈ™tin al mântuirii” È™i „ne sugerează că sfânta icoană poate să transmită, pe lângă dragostea lui Dumnezeu, È™i transpunerea privitorului într-o dimensiune a credinÈ›ei È™i speranÈ›ei”. 

Nume cunoscut în plastica mureÈ™eană È™i nu numai, Klara Pădurean pictează în ulei È™i acril pe pânză, icoane pe sticlă È™i pe lemn. A participat la importante expoziÈ›ii de grup È™i a deschis numeroase expoziÈ›ii personale, dintre care le amintim pe cele de la: Biblioteca NaÈ›ională BucureÈ™ti (2012), Ambasada României de la Bonn (2010), Budapesta (2011, 2012), Galeria UAP - Sibiu (2013) etc. Printre cele mai recente se numără expoziÈ›iile de la Sinaia, TârgoviÈ™te, Cluj-Napoca È™i Curtea de ArgeÈ™. 

Lucrări ale sale se găsesc în colecÈ›ii particulare È™i în patrimoniul unor instituÈ›ii din È›ară È™i din străinătate.

ExpoziÅ£ia va fi deschisă în perioada 10 noiembrie – 1 decembrie 2018.

Vă aÅŸteptăm.

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2018-11-07
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.