LANSARE CARTE ADRIAN SÄ‚VOIU (2019-06-19)

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 22 iunie 2019, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc lansarea a două volume apărute la Editura Ars Docendi-Universitatea din BucureÈ™ti:

 

·         Calitatea educaÈ›iei. Învățare. Dezvoltare umană. Volum omagial dedicat profesorului Ioan NeacÈ™u, coordonatori: prof. univ. dr. Dan Potolea È™i lector univ. dr. FiruÈ›a Tacea

·         Jurnalul Laurei (1981-1985), de Ileana Săvoiu, ediÈ›ie îngrijită, cuvânt-înainte, cronologie È™i note de Adrian Săvoiu   

 

Personalitate proeminentă a pedagogiei româneÈ™ti contemporane, prof. univ. dr. Ioan NeacÈ™u s-a născut în anul 1945 în localitatea Mățău, judeÈ›ul ArgeÈ™. A urmat, în perioada 1959-1965, cursurile Liceului Pedagogic din Câmpulung-Muscel. Bazele pregătirii psihopedagogice au fost continuate la Universitatea din BucureÈ™ti, în cadrul Facultății de Filosofie, specializarea Pedagogie-Română, în perioada 1965-1970, parcurgând următoarele discipline: È™tiinÈ›e ale educaÈ›iei, psihologie, filologie, discipline filosofice, practică profesional-didactică.

„Profesorul Ioan NeacÈ™u este o autoritate naÈ›ională recunoscută în problematica învățării. A scris numeroase volume È™i studii care îi conferă o poziÈ›ie privilegiată în comunitatea academică românească È™i dincolo de graniÈ›ele ei. MotivaÈ›ie È™i învățareInstruire È™i învățareMetode È™i tehnici de învățare eficientăÎnvățarea academică independentă sunt câteva dintre cărÈ›ile fundamentale, dedicate exclusiv învățării sau unor conexiuni cu câmpurile învecinate – educaÈ›ia È™i dezvoltarea personalității.
        Domeniul învățării este explorat È™i exploatat dintr-o varietate de perspective È™i registre È™i în registre multinivelare: natură, tipologii, mecanisme asociate diferitelor teorii ale învățării, stiluri de învățare, strategii de optimizare a învățării, metode de evaluare a rezultatelor È™colare. Unele dintre cercetările iniÈ›iate de autor au caracter de pionierat, cel puÈ›in în spaÈ›iul autohton: raportul dintre teoriile învățării È™i metodele de instruire; relaÈ›ia stil de predare – stil de învățare; învățarea activă academică, metacogniÈ›ia în învățare etc.” (Prof. univ. emerit dr. Dan Potolea)

Volumul Calitatea educaÈ›iei. Învățare. Dezvoltare umană reuneÈ™te studii È™tiinÈ›ifice È™i evocări dedicate profesorului Ioan NeacÈ™u de către specialiÈ™ti din domeniu de la Universitatea din BucureÈ™ti È™i de la alte universități È™i institute de cercetare din È›ară.

 

 

„Redactarea unui jurnal despre evoluÈ›ia unei fetiÈ›e în vârstă de numai doi ani poate fi considerată, cu siguranță, ceva puÈ›in obiÈ™nuit. De aceea tipărirea Jurnalului Laurei (1981-1985), scris de profesoara Ileana Săvoiu despre nepoata ei Laura Ana-Maria Săvoiu, ar putea fi o premieră în domeniu. Consemnat cu cerneală albastră pe un caiet dictando de 100 de file, legat cu arc metalic, conÈ›inutul Jurnalului a fost cunoscut până acum în manuscris doar de patru-cinci apropiaÈ›i ai autoarei. Până la publicare, a rămas alături de alte însemnări într-o noptieră din camera sa timp de peste trei decenii”, scrie într-o notă de prezentare Adrian Săvoiu, îngrijitorul ediÈ›iei.

Ileana Săvoiu (1925-1994), născută la Câmpulung, a urmat Facultatea de Matematică È™i Fizică a Universității din BucureÈ™ti între 1945 È™i 1950. După absolvire a fost profesoară de matematică la Liceul Pedagogic din Câmpulung, actualul Colegiu NaÈ›ional Pedagogic „Carol I”. În anul 1965 a devenit preÈ™edinte al Subfilialei Câmpulung din cadrul Societății de ȘtiinÈ›e Matematice din România. În 1971 Ministerul EducaÈ›iei È™i Învățământului i-a acordat titlul de „Profesor evidenÈ›iat”. A publicat articole de specialitate în volumul È˜coala ArgeÈ™ului È™i a susÈ›inut comunicări È™tiinÈ›ifice desfășurate sub egida Societății de ȘtiinÈ›e Matematice – Filiala ArgeÈ™. A fost vicepreÈ™edinte al SecÈ›iei Câmpulung a Societății Numismatice Române. Activitatea sa didactică este menÈ›ionată în monografiile Colegiului NaÈ›ional Pedagogic „Carol I” din 1967, 1992 È™i 2017, Ileana Săvoiu numărându-se printre profesorii de elită ai È™colii câmpulungene. (Adrian Săvoiu)

 

Vă aşteptăm.

 

Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi

video

Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.