Lansare de carte (2010-09-26)

Claudiu Neagoe -"ArnăuÅ£ii din Ţările Române"

Lucrarea este structurată în patru părÅ£i distincte. Prima, intitulată ConsideraÅ£ii generale referitoare la organizarea militară a Ţărilor Române în „secolul fanariot”, relevă, în linii generale, situaÅ£ia politică ÅŸi militară a Ţărilor Române sub regimul turco-fanariot (1711/1716-1822). Cea de-a doua parte a lucrării, intitulată ArnăuÅ£ii în oÅŸtile Ţărilor Române din vremea domnilor fanarioÅ£i, descrie pe larg această categorie de lefegii aflaÅ£i în slujba fanarioÅ£ilor. De regulă aceÅŸtia formau garda personală a domnului, precum ÅŸi poterele trimise împotriva haiducilor ÅŸi a tâlharilor. Partea a treia, intitulată Rolul arnăuÅ£ilor în timpul evenimentelor de la 1821, scoate în evidenţă implicarea ÅŸi atitudinea îndoielnică, oscilantă, a acestor mercenari în cursul evenimentele extrem de agitate, violente chiar, petrecute în anul 1821. După ce i-au trădat pe domnii fanarioÅ£i, stăpânii lor, arnăuÅ£ii au trecut de partea miÅŸcării revoluÅ£ionare eteriste sau de partea răscoalei lui Tudor Vladimirescu, pentru ca mai apoi o parte dintre aceÅŸtia să treacă în slujba turcilor.

Istoria acestui corp militar se încheie în cea de-a patra parte, intitulată Ultimii arnăuÅ£i din Ţările Române. După formarea oÅŸtirii pământene (1831), arnăuÅ£ii au încetat să mai formeze un corp militar. Îi mai întâlnim, totuÅŸi, vreme de câteva decenii, pe străzile marilor oraÅŸe, ca paznici ÅŸi slujitori ai agenÅ£ilor ÅŸi oficialilor străini sau ca însoÅ£itori ai trăsurilor domneÅŸti sau boiereÅŸti, îmbrăcaÅ£i în veÅŸminte bogate ÅŸi multicolore ÅŸi  purtând arme la brâu.


Adrian Săvoiu - "Mânăstirea NămăeÅŸti în mărturisiri ale peregrinilor"       Volumul adună pentru prima oară cele mai importante mărturii ale călătorilor români ÅŸi străini care au scris despre Mânăstirea NămăeÅŸti din zona Muscelului. Lucrarea se deschide cu prezentarea unor repere legate de istoricul ÅŸi descrierea mânăstirii. Acestea sunt urmate de însemnările celor care au trecut pe aici de-a lungul timpului.

Cea dintâi mărturie inclusă în volum datează din 1746 ÅŸi aparÅ£ine lui Neofit Cretanul, mitropolit al Ţării RomâneÅŸti. Urmează apoi însemnări ale unor călători englezi din secolul al XIX-lea precum James Henry Skene ÅŸi Mrs. Walker, care au fost traduse acum pentru prima dată în limba română. Ies în evidenţă paginile scrise de Théodore Margot, un francez stabilit în Muntenia în jurul anului 1840, care dovedeÅŸte o foarte bună cunoaÅŸtere a realităţilor româneÅŸti ÅŸi chiar scrie în limba română. Nu lipsesc, evident, impresiile unor peregrini români ca Alexandru Pelimon, C. D. Aricescu,  Petre Ispirescu, Nicolae Iorga, C.Rădulescu-Codin ÅŸi alÅ£ii.

În partea finală, volumul  este însoÅ£it de o bogată iconografie care adună cvasitotalitatea cărÅ£ilor poÅŸtale ilustrate ce înfăţiÅŸează mânăstirea NămăeÅŸti (începând cu cea dintâi editată în 1900). Sunt reproduse, de asemenea, alte fotografii, desene ÅŸi litografii cu valoare de document.

fotografie
vizualizeaza galerie foto

video

Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.