Scoala din Galerie (2011-01-22)

   Câmpulungul Muscel, respectând o tradiÅ£ie, are de câteva bune decenii o bogată activitate în domeniul artelor plastice. 
   Reîntors la Câmpulung, după 16 ani petrecuÅ£i în BucureÅŸti constat, nu fără regret, că este necesară reînfiinÅ£area Åžcolii Populare de Artă Plastică, la care mai fusesem profesor timp de doisprezece ani. MotivaÅ£ia era ÅŸi rămâne încă faptul că prestigiosul Cenaclu local de Pictură „I.D.Negulici” are din ce în ce mai puÅ£ini membri, împrospătarea lui impunându-se cu necesitate. Ca atare s-a aleargat prin ÅŸcoli, s-a facut vâlvă prin media Câmpulungeană ÅŸi, în final, s-a încheagat un nucleu de ÅŸapte iubitori ai picturii. Neavând un spaÅ£iu pentru cursuri, deoarece Casa de Cultură Orăşenească este în reparaÅ£ii sine die (de peste opt ani!), am apelat la bunăvoinÅ£a doamnei Dana Popescu pentru un atelier pe timpul verii ÅŸi  la înÅ£elegerea soÅ£ilor Iulia ÅŸi Gheorghe Pristavu, patronii Galeriei „ARTA”, pentru găzduirea ucenicilor picturii, cum îmi place să-i numesc, pe timpul iernii, în chiar incinta galeriei. Cum acceptul din partea patronilor s-a făcut cu bucurie, cursurile au debutat cu brio, iar colectivul merge acum deja pe al treilea an, mărindu-se pe parcurs.
   La prima expoziÅ£ie anuală a apărut însă o problemă de … antet: de cine Å£ine galeria? Curatorul Galeriei, domnul Ioan Crăciun, o botează inspirat Åžcoala din Galerie . Åži aÅŸa i-a rămas numele. 
În expoziÅ£ia actuală (prima a avut loc în 2010) cursanÅ£ii etalează pe simezele Galerie cinzeci ÅŸi patru de lucrări de grafică ÅŸi pictură, unde talentele sunt evidente, ca ÅŸi evoluÅ£ia lor certă. Bine primită de public ÅŸi de media locală, Åžcoala din Galerie se adaugă la patrimoniul cultural al Câmpulungului.

Expozitie de pictura si grafica
   Gheorghe Paulian s-a născut în BucureÅŸti la 30 aprilie 1936. A urmat ÅŸcoala primară “Oprea Iorgulescu”, Åžcoala Normală “Carol I”, Câmpulung, ÅŸi trei ÅŸcoli de artă în PiteÅŸti: pictură(trei ani), regie teatru(doi ani), cinematografie(doi ani).
   A fost fondator, alături de prof. Alexandru Donici, al miÅŸcării plastice de amatori în Câmpulung. A participat la toate taberele de creaÅ£ie ÅŸi la expoziÅ£iile organizate de Centrul de CreaÅ£ie Artistică ArgeÅŸ ÅŸi de Cenaclul de Artă Plastică “ I.D.Negulici” Câmpulung, între 1970 ÅŸi 1990, unde a obÅ£inut numeroase premii.
   După 1990 a lucrat în presă în BucureÅŸti ÅŸi în paralel a colaborat cu diferite edituri ca autor, redactor ÅŸi grafician.
   Reîntors de câÅ£iva ani în oraÅŸul de baÅŸtină, continuă să picteze, să scrie ÅŸi să predea la o ÅŸcoală de artă plastică pe care a înfiinÅ£at-o după o concepÅ£ie proprie. Participă activ la viaÅ£a de cenaclu ÅŸi la taberele de creaÅ£ie plastică.
   In cadrul vernisajului au expus:
  • Maria RăduÅ£ – Floarea soarelui
  • Alma Craioveanu - Geneză
  • Octav Bărbulescu – Studiu de portret
  • Rodica NeleÅ£ – Natură statică cu Cârciumăriţă 

 

vizualizeaza galerie foto

Prezentare video


Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.