Expozitie de arta sacra (2010-12-11)

   Icoane, postere ÅŸi prezentarea albumelor de artă BORZEÅžTI  frescă  ÅŸi  istorie  ÅŸi NURNBERG frescă  ÅŸi  istorie.
   Expozanti: Grigore Popescu-Muscel ÅŸi Maria Popescu-Dragomir, membri ai Uniunii ArtiÅŸtilor Plastici din BucureÅŸti.

Despre autori

   GRIGORE POPESCU-MUSCEL (născut la 23 noiembrie 1945 în oraÅŸul Câmpulung-Muscel) este una dintre marile personalităţi ale artei româneÅŸti ÅŸi europene.

   Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din TimiÅŸoara, format ulterior ca pictor restaurator, autor al unor fresce monumentale în construcÅ£ii eclesiale din Å£ară ÅŸi din străinătate, el s-a impus prin originalitaeta viziunii ÅŸi capacitatea de a da o expresie nouă, uimitoare ÅŸi revelatoare în egală măsură, unor teme străvechi, reprezentative pentru spiritualitatea creÅŸtină ortodoxă.
   A pictat peste 50 de biserici în România, Germania, Ungaria, Cipru, FranÅ£a, Serbia, Grecia. 
   Printre monumentele istorice zugrăvite de Grigore Popescu-Muscel se numără: Biserica Sfântul Atanasie de la NiculiÅ£el, jud. Tulcea, monument istoric din sec. al XIII-lea, unde a executat lucrări de conservare ÅŸi restaurare, pictura murală în frescă precum ÅŸi completarea întregului ansamblu; biserica Adormirea Maicii Domnului din BorzeÅŸti, jud. Bacău, ctitorie din anul 1494 a Sfântului domnitor Åžtefan cel Mare ÅŸi a fiului său Alexandru (aici au fost conservate ÅŸi restaurate ÅŸi fragmentele de pictură ÅŸtefaniană); biserica Sfânta Treime a Mânăstirii Cozia ctitorie din anii 1387 – 1388 a domnitorului Mircea cel Mare (Mircea cel Bătrân), unde a executat o nouă pictură, la care au fost adăugate 71 de icoane ale tâmplei de zid cu fonduri aurite ÅŸi s-a realizat policromia suprafeÅ£elor stucate, conservarea – restaurarea a trei icoane împărăteÅŸti ÅŸi realizarea a ÅŸase icoane pe uÅŸile de lemn sculptat de la intrare; paraclisul regal al mânăstirii Curtea de ArgeÅŸ, cu fresce din sec. al XIX-lea; ÅŸi multe altele.
   Grigore Popescu-Muscel este autorul picturilor monumentale din bisericile noi Adormirea Maicii Domnului a mânăstirii RâmeÅ£ din jud. Alba; Sfânta Treime din comuna Baciu, jud. Cluj; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ÅŸi SfinÅ£ii Martiri Brâncoveni de la Nürenberg a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală ÅŸi de Nord; a bisericii  Izvorul Tămăduirii de la mânăstirea Lainici din jud. Gorj; ÅŸi al multor altora.
În realizarea tuturor acestor creaÅ£ii monumentale el a fost consecvent însoÅ£it de soÅ£ia sa, doamna Mirela Popescu Dragomir, artistă de strălucită vocaÅ£ie.
   Pictura lui Grigore Popescu-Muscel demonstrează cu prisosinţă faptul că în Ortodoxie tradiÅ£ia este mereu vie, generatoare de forme, structuri ÅŸi valori artistice apte să corespundă celor mai înalte exigenÅ£e estetice ale iubitorilor de frumos din epoca noastră.
   Pe bună dreptate părintele Dumitru Stăniloae cel mai mare teolog ortodox din sec. al XX-lea, scria: „O lumină plină de graÅ£ie ÅŸi o notă de apropiere se râspândeÅŸte din pictura religioasă a lui Grigore Popescu-Muscel”. 
   La aceasta acad. Răzvan Teodorescu eminent istoric ÅŸi critic de artă adăuga: „noi îl avem pe cel mai important pictor al Ortodoxiei europene, pe Grigore Popescu-Muscel.” 
   La rândul său, teologul, romancierul, criticul ÅŸi istoricul de artă Mihail Diaconescu, militant consecvent pentru asocierea artei româneÅŸi contemporane cu valorile TradiÅ£iei, afirma: „Repertoriile simbolice, totdeauna uimitoare ÅŸi acaparante, subtilităţile compoziÅ£ionale ÅŸi noutăţile, propuse în mod paradoxal în cuprinsul unei creaÅ£ii riguros tradiÅ£ionaliste,  fac din opera lui Grigore Popescu-Muscel o realitate fascinantă (...).
   TradiÅ£ia, cu normele ei precise, înnoirea, inventivitatea ÅŸi originalitatea coexistă în opera de pictor muralist a lui Grigore Popescu-Muscel într-o fericită sinteză artistică. Nici un alt pictor din spaÅ£iul spiritual ortodox nu a reuÅŸit în epoca noastră o astfel de sinteză.
   Este o sinteză care ne atrage, ne cucereÅŸte definitiv ÅŸi ne înalţă sufleteÅŸte.” 
   Pentru o conturare completă a personalităţii artistului accesaÅ£i  www. murala. ro 
 
 
   MARIA POPESCU - DRAGOMIR  (născută la 18 ianuarie 1954 în satul PiÅ£igaia, com. Stâlpeni-ArgeÅŸ) este artist plastic ÅŸi restaurator pictură murală de epocă, cu atestări din: 1979- pictor iconar, 1980- pictor muralist, 1985- restaurator pictură murală de epocă, 1988- restaurator pictură de epocă pe suport mobil.
   Cea mai importantă colaboratoare a maestrului, de-a lungul întregii lui cariere, este distinsa sa soÅ£ie, doamna Maria Popescu-Dragomir, ea însăşi pictoriţă de strălucită vocaÅ£ie, autoare a numeroase lucrări personale de conservare-restaurare. Ea este dedicată integral soÅ£ului ÅŸi lucrărilor artistice în care el s-a angajat.
   Åži ea este născută în Muscel, la PiÅ£igaia, un sat fondat la finele secolului al XVIII-lea de români din Ardeal, care au trecut munÅ£ii "în Å¢ară", pentru a scăpa de teroarea sângeroasă instituită de autorităţile imperiale hasburgice după marea răscoală din 1784 a ţăranilor conduÅŸi de Horea, CloÅŸca ÅŸi CriÅŸan” după cum precizează prof. univ.dr. ÅŸi dr. honoris causa  Mihail Diaconescu. 
   Talentul evident, creaÅ£ia controlată ÅŸi forÅ£a inventivă, dar ÅŸi angajarea măreaţă în practicarea acestei minunate profesii s-a manifestat permanent, dovadă fiind numărul impresionant de lucrări ÅŸi calitatea de necontestat a acestora. 
În prezent lucrează în colaborare cu soÅ£ul ÅŸi maestrul Grigore Popescu-Muscel.
vizualizeaza galerie foto

Clip video din cadrul vernisajului


Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.