Două cărţi - un singur autor (2009-11-22)

Dimitrie Nanu - Mihai Moşandrei. Corespondenţă

Corespondenţa trimisă de scriitorul Dimitrie Nanu nepotului său Mihai Moşandrei în perioada 1921-1938 este mărturia unei mari afinităţi sufleteşti între doi autori care aparţin unor generaţii diferite. Dimitrie Nanu, frecventator al cenaclului “Sburătorul”, colaborator al revistelor literare interbelice de prestigiu, traducător din literatura universală, laureat al Premiului Naţional de Poezie (1937), a fost un maestru spiritual pentru Mihai Moşandrei, descoperindu-i acestuia talentul poetic şi îndrumându-i primii paşi în poezie. Scrisorile prezintă o mare diversitate de aspect ale perioadei dintre cele două Războaie Mondiale, prin dese referiri la viaţa literară, la personalităţi ale vremii, la rivalităţi scriitoriceşti, la cărţi şi lecturi necesare, la prieteni şi familie, la viaţa privată etc. Adesea din text răzbate spiritul profund religios al lui Dimitrie Nanu, care constituie şi o coordonată esenţială a poeziei sale. Scrise îngrijit, caligrafic, scrisorile lui Nanu au reprezentat pentru Mihai Moşandrei, după dispariţia unchiului său, amintirea palpabilă a unei fiinţe pe care a iubit-o şi a preţuit-o nespus de mult. Volumul cuprinde în partea finală o bogată iconografie, înfăţişând fotografii de arhivă, unele inedite.

Magazinul de Bric-a-Brac literar

Cartea este un caleidoscop în care scriitori clasici coexistă alături de alţi autori. Tematica generală e plasată în domeniul istoriei literare, dar nu lipsesc nuanţele polemice. Cele mai multe capitole au ca subiect scriitori şi opere consacrate ale literaturii române. Apariţia „mitului Eminescu” prin punerea în relaţie a complicatei legături operă-biografie-fotografii, polemica dintre Petre P. Carp şi B. P. Hasdeu pe tema personajului literar, reconsiderarea imaginii lui Ştefan cel Mare după 1990, psihologia mulţimii analizată prin prisma talentului de nuvelist al lui Costache Negruzzi, pledoaria strălucită a lui Kogălniceanu la Congresul de la Berlin (1878), Creangă văzut ca autor de manuale şcolare etc. constituie câteva dintre subiectele care privesc valorile clasice ale culturii noastre. Articolele acestui „magazin de bric-a-brac literar” stau pe „rafturi” diferite. Poţi trece cu uşurinţă de la unul la altul, ai posibilitatea să te răzgândeşti sau să te laşi furat de o nouă preferinţă, după cum poţi descoperi într-un ungher „produsul” uitat de vreme pe care îl căutai demult. Ceva tot va rămâne în coşul „cumpărătorului”.

 

fotografie
vizualizeaza galerie foto

video

Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.