Antoneta Cocos-Andreescu

Intro Ne face plăcere să vă invităm  joi 29 august 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde are loc vernisajul expoziţiei de pictură Înapoi în timp. 

Expune Antoneta Cocoş-Andreescu, membră a Cenaclului de Arte Plastice „Constantin Brâncuşi” din Craiova şi a Cenaclului de Arte Plastice „I. D. Negulici” din Câmpulung. 

Antoneta Cocoş-Andreescu, distinsă cu mai multe premii, are numeroase expoziţii personale şi participări la expoziţii de grup şi saloane naţionale, lucrările sale fiind prezente în colecţii particulare din ţară şi din străinătate.

 

„(...) Exerciţiul îndelung pe două dintre temele fundamentale ale picturii de şevalet - natura statică şi peisajul - au condus-o pe artista Antoneta Cocoş-Andreescu la adevărate reuşite artistice.  Gândind şi regândind mereu structuri compoziţionale relativ complexe, artista îşi clădeşte cu dezinvoltură construcţia cromatică cu permanente alternanţe cald-rece, într-o arhitectură în care linia devine accent, iar tuşa de culoare, adesea împăstată, creează ritmuri alerte sugestionând privitorului tumultul său interior. De aici senzaţia de trăire intensă în faţa motivului-subiect, pe care o transmite în compoziţiile sale, dar mai ales acea notă de sensibilitate autentică, curată, fără contrafaceri studiate şi de spontaneitate a gestului. Este o artistă născută cu darul şi harul culorii, care şi-a construit cu migală demersul artistic.” 


Florin Rogneanu, director al Muzeului de Artă Craiova, februarie 2011)

Expoziţia se va desfăşura în perioada 31 august - 27 septembrie 2019.


Evenimentul va fi întregit cu prezentarea ediției a 3-a a volumului Scrisori din Câmpulung. Constantin Noica -  Gheorghe Staicu, ediție de Ioan Crăciun, reeditare prilejuită de împlinirea în 2019 a:

- 110 ani de la nașterea lui Constantin Noica

- 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Paleologu

-   25 de ani de la moartea lui Gheorghe Staicu.  Vă aşteptăm!

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei ArtaCategorie

2019-08-05

Zile Municipiului

Ne face plăcere să vă invităm la evenimentele organizate de Editura Ars Docendi la Galeria Arta, sub genericul Din Cetățile de Scaun de sub munte. Câmpulung. Curtea de Argeș. Târgovișteîn perioada Zilelor Municipiului Câmpulung (18-21 iulie 2019):

 

Sâmbătă 20 iulie, ora 10.00:

 

- Vernisajul expoziției de pictură deschisă de artistul plastic Grigore Stan 


Expoziția este organizată cu sprijinul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România și al Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” din Câmpulung.


 

- Lansare de carte:

·         Războiul văzut de soldați (1916-1919), autor Nicolae M. Balotă, editor Gheorghe Păun

·         Jurnal de front din Primul Război Mondial - Maior Stănescu Nicolae (ed. adăugită, îngrijită de Christian Stănescu)

 

Invitați: acad. Gheorghe Păun, conf. dr. Carmen Oprescu, conf. dr. Claudiu Neagoe

 

Vă așteptăm.

 
Ioan Crăciun, 

Director al Editurii Ars Docendi-Universitatea din București
Curator al Galeriei Arta

2019-07-19

LANSARE CARTE ADRIAN SĂVOIU

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 22 iunie 2019, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc lansarea a două volume apărute la Editura Ars Docendi-Universitatea din București:

 

·         Calitatea educației. Învățare. Dezvoltare umană. Volum omagial dedicat profesorului Ioan Neacșu, coordonatori: prof. univ. dr. Dan Potolea și lector univ. dr. Firuța Tacea

·         Jurnalul Laurei (1981-1985), de Ileana Săvoiu, ediție îngrijită, cuvânt-înainte, cronologie și note de Adrian Săvoiu   

 

Personalitate proeminentă a pedagogiei românești contemporane, prof. univ. dr. Ioan Neacșu s-a născut în anul 1945 în localitatea Mățău, județul Argeș. A urmat, în perioada 1959-1965, cursurile Liceului Pedagogic din Câmpulung-Muscel. Bazele pregătirii psihopedagogice au fost continuate la Universitatea din București, în cadrul Facultății de Filosofie, specializarea Pedagogie-Română, în perioada 1965-1970, parcurgând următoarele discipline: științe ale educației, psihologie, filologie, discipline filosofice, practică profesional-didactică.

„Profesorul Ioan Neacșu este o autoritate națională recunoscută în problematica învățării. A scris numeroase volume și studii care îi conferă o poziție privilegiată în comunitatea academică românească și dincolo de granițele ei. Motivație și învățareInstruire și învățareMetode și tehnici de învățare eficientăÎnvățarea academică independentă sunt câteva dintre cărțile fundamentale, dedicate exclusiv învățării sau unor conexiuni cu câmpurile învecinate – educația și dezvoltarea personalității.
        Domeniul învățării este explorat și exploatat dintr-o varietate de perspective și registre și în registre multinivelare: natură, tipologii, mecanisme asociate diferitelor teorii ale învățării, stiluri de învățare, strategii de optimizare a învățării, metode de evaluare a rezultatelor școlare. Unele dintre cercetările inițiate de autor au caracter de pionierat, cel puțin în spațiul autohton: raportul dintre teoriile învățării și metodele de instruire; relația stil de predare – stil de învățare; învățarea activă academică, metacogniția în învățare etc.” (Prof. univ. emerit dr. Dan Potolea)

Volumul Calitatea educației. Învățare. Dezvoltare umană reunește studii științifice și evocări dedicate profesorului Ioan Neacșu de către specialiști din domeniu de la Universitatea din București și de la alte universități și institute de cercetare din țară.

 

 

„Redactarea unui jurnal despre evoluția unei fetițe în vârstă de numai doi ani poate fi considerată, cu siguranță, ceva puțin obișnuit. De aceea tipărirea Jurnalului Laurei (1981-1985), scris de profesoara Ileana Săvoiu despre nepoata ei Laura Ana-Maria Săvoiu, ar putea fi o premieră în domeniu. Consemnat cu cerneală albastră pe un caiet dictando de 100 de file, legat cu arc metalic, conținutul Jurnalului a fost cunoscut până acum în manuscris doar de patru-cinci apropiați ai autoarei. Până la publicare, a rămas alături de alte însemnări într-o noptieră din camera sa timp de peste trei decenii”, scrie într-o notă de prezentare Adrian Săvoiu, îngrijitorul ediției.

Ileana Săvoiu (1925-1994), născută la Câmpulung, a urmat Facultatea de Matematică și Fizică a Universității din București între 1945 și 1950. După absolvire a fost profesoară de matematică la Liceul Pedagogic din Câmpulung, actualul Colegiu Național Pedagogic „Carol I”. În anul 1965 a devenit președinte al Subfilialei Câmpulung din cadrul Societății de Științe Matematice din România. În 1971 Ministerul Educației și Învățământului i-a acordat titlul de „Profesor evidențiat”. A publicat articole de specialitate în volumul Școala Argeșului și a susținut comunicări științifice desfășurate sub egida Societății de Științe Matematice – Filiala Argeș. A fost vicepreședinte al Secției Câmpulung a Societății Numismatice Române. Activitatea sa didactică este menționată în monografiile Colegiului Național Pedagogic „Carol I” din 1967, 1992 și 2017, Ileana Săvoiu numărându-se printre profesorii de elită ai școlii câmpulungene. (Adrian Săvoiu)

 

Vă aşteptăm.

 

Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi

2019-06-19

EXPOZIȚIE Puiu Costachi Dumitraș

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 8 iunie 2019, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziţiei de PICTURĂ a artistului plastic Puiu Costachi Dumitraș.

 

Absolvent al Universității Naționale de Arte din București, clasa prof. Tudor Moraru, este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala București. 

 

De-a lungul timpului a deschis o serie de expoziții personale și a participat la importante expoziții de grup și saloane naționale. În 2019 a fost prezent cu lucrări în expozițiile: 

·         „Pictura” - Galeria Carol 53 - Puiu Costachi Dumitraş şi Daniel Crăciun; 

·         Anuala de Artă Religioasă şi Restaurare - Muzeul Satului.

 

Are lucrări în patrimoniul unor instituţii de cultură şi în colecţii private.

 

„În toate peisajele sale, dialogul comunică şi statorniceşte o atmosferă de linişte şi pace. Contururile, şi ele, mai mult sugerate, graţie unei cromatici cald învăluitoare cu accente romantice, în care domină roşul-pal, motivul direct, albastrul-azur, nuanţele de verde sau gri etc., descoperă lumi şi aşezări de vis. Uneori, pe vaste câmpii cu ierburi înalte, avem impresia că pasc, nestingherite, ierbivore uriaşe (...). Portretele sale generice şi cu valoare simbolică sugerează durerea în varii ipostaze. (...) În pictura lui Puiu Costachi Dumitraş se remarcă durerea şi suferinţele ce presupun un veritabil proces de constituire şi autodefinire umană. Impresia că oamenii săi sunt numai muşchi, sânge, oase, aflaţi într-un dramatic proces de întregire şi afirmare existenţială, ne poartă cu gândul spre faimoasele ecorşeuri.” (Augustin Macarie, critic de artă)

 

 Evenimentul va fi completat cu un scurt recital muzical susținut de Felicia Dumitraș (muzică folk) și Dimitri Dumitraș (violă).

  

Expoziţia va fi deschisă în perioada 8-21 iunie 2019.

 

Vă aşteptăm.

 

Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2019-06-05

Rezistența anticomunistă

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 11 mai 2019, ora 11:30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziţiei documentare „Rezistența anticomunistă de la Nucșoara – portrete de familii”.

Realizator: Ioana Voicu-Arnăuțoiu

Design grafic: Oana Carianopol  

Partener: Editura Ars Docendi – Universitatea din București

Expoziția este realizată cu ocazia împlinirii a șase decenii de la condamnarea a peste 100 de săteni implicați în rezistența din sudul Făgărașului și aducerea în fața plutonului de execuție a 16 dintre ei și prezintă portretele a 33 de familii care s-au alăturat sau au sprijinit gruparea fraților Arnăuțoiu. Scopul ei este de a prezenta felul în care a decurs viața membrilor familiilor implicate în rezistența anticomunistă în perioada 1949-1958 și repercusiunile suferite (inclusiv de copiii familiilor pedepsite): condamnări, confiscări, deportări cu domiciliu obligatoriu, execuții.

Fotografiile și documentele folosite provin, în cea mai mare parte, din arhiva CNSAS. Pentru creionarea portretelor familiilor din Nucșoara, autoarea expoziției a adăugat fotografii din arhiva personală și fragmente din cărțile și albumele sale referitoare la Grupul de rezistență anticomunistă de la Nucșoara, condus de Toma Arnăuțoiu, publicate începând cu anii ʼ90.

„Sunt aproape 30 de ani de când Ioana Voicu-Arnăuțoiu reface și restituie, cu profesionalism și tenacitate, viețile transformate în drame și tragedii a peste 100 de săteni implicați în rezistența anticomunistă din sudul Făgărașului, regăsindu-și în acest demers propria identitate și destinul singular.

Plecând de la documente CNSAS, sub deviza «Istoria contează», i-a căutat prin desișurile și grotele pădurilor, în beciurile Miliției, Securității și penitenciarelor, în sălile de anchetă și în tribunalele comuniste. Pe cei executați și pe cei stinși în închisori – în cimitire și gropi comune, pe supraviețuitori – pe puținul drum chinuit rămas.

Le-a proiectat apoi chipurile, siluetele și destinele în conferințe și expoziții, în cărți și albume, pe ecrane și pe Internet, până în lumina primei scene a țării.

Fără efortul său, unic și salvator, pentru noi, pentru public, cei mai mulți ar fi rămas, cel mult, niște nume consemnate în arhive și dosare.

Ioana Voicu-Arnăuțoiu, însă, i-a condamnat pe toți la neuitare.” (Ioan Crăciun, Condamnați la neuitare, Cuvânt la vernisajul expoziției de la Teatrul Național)

 

Expoziția, eveniment de anvergură inaugurat în luna aprilie la Teatrul Național din București, va fi deschisă la Galeria Arta în perioada 11 mai – 1 iunie 2019, urmând a fi itinerată la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, de la Sighet. 

Vă așteptăm.
Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2019-05-10

TUDOR MEILOIU

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 13 aprilie 2019ora 11:30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziţiei de pictură și grafică MĂIASTRELE, a artistului plastic Tudor George Meiloiu.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala București, Tudor Meiloiu reprezintă unul dintre numele de referință în arta plastică românească contemporană. 
Prezent de mai multe ori în Galeria Arta din Câmpulung, vine cu o expoziție retrospectivă itinerantă, eveniment care marchează și împlinirea de către artist a vârstei de 75 de ani.

Expoziția va fi prezentată de conf. dr. Radu Adrian.

Măiastrele ne familiarizează cu o perpetuă situare în orizontul misterului. Fantezia plastică etalată urmărește revelarea câtorva dintre vastele oglindiri ale spiritului. Tablourile lui Tudor Meiloiu poartă un enigmatic sens aparte, complexele semnificații dezvăluindu-se în funcție de starea sufletească a vizitatorilor expoziției. Aici,măiastrele dau tonul diversității fiorurilor alegorice. Asistăm la efectele unei arte coloristice plutitoare. Creațiile lui Tudor Meiloiu interferează cu universul metaforei, purtător al aurei visului. Stilizările ideale pe care le admirăm alcătuiesc un joc eclectic, cu fațete subtile.” (Octavian Mihalcea)

Expoziția va fi deschisă în perioada 13 aprilie - 4 mai 2019

 

Vă așteptăm.

 

Ioan Crăciun

Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei Arta

2019-04-10
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.