Expozitie de arta sacra (2010-12-11)

   Icoane, postere şi prezentarea albumelor de artă BORZEŞTI  frescă  şi  istorie  şi NURNBERG frescă  şi  istorie.
   Expozanti: Grigore Popescu-Muscel şi Maria Popescu-Dragomir, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti.

Despre autori

   GRIGORE POPESCU-MUSCEL (născut la 23 noiembrie 1945 în oraşul Câmpulung-Muscel) este una dintre marile personalităţi ale artei româneşti şi europene.

   Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara, format ulterior ca pictor restaurator, autor al unor fresce monumentale în construcţii eclesiale din ţară şi din străinătate, el s-a impus prin originalitaeta viziunii şi capacitatea de a da o expresie nouă, uimitoare şi revelatoare în egală măsură, unor teme străvechi, reprezentative pentru spiritualitatea creştină ortodoxă.
   A pictat peste 50 de biserici în România, Germania, Ungaria, Cipru, Franţa, Serbia, Grecia. 
   Printre monumentele istorice zugrăvite de Grigore Popescu-Muscel se numără: Biserica Sfântul Atanasie de la Niculiţel, jud. Tulcea, monument istoric din sec. al XIII-lea, unde a executat lucrări de conservare şi restaurare, pictura murală în frescă precum şi completarea întregului ansamblu; biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzeşti, jud. Bacău, ctitorie din anul 1494 a Sfântului domnitor Ştefan cel Mare şi a fiului său Alexandru (aici au fost conservate şi restaurate şi fragmentele de pictură ştefaniană); biserica Sfânta Treime a Mânăstirii Cozia ctitorie din anii 1387 – 1388 a domnitorului Mircea cel Mare (Mircea cel Bătrân), unde a executat o nouă pictură, la care au fost adăugate 71 de icoane ale tâmplei de zid cu fonduri aurite şi s-a realizat policromia suprafeţelor stucate, conservarea – restaurarea a trei icoane împărăteşti şi realizarea a şase icoane pe uşile de lemn sculptat de la intrare; paraclisul regal al mânăstirii Curtea de Argeş, cu fresce din sec. al XIX-lea; şi multe altele.
   Grigore Popescu-Muscel este autorul picturilor monumentale din bisericile noi Adormirea Maicii Domnului a mânăstirii Râmeţ din jud. Alba; Sfânta Treime din comuna Baciu, jud. Cluj; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie şi Sfinţii Martiri Brâncoveni de la Nürenberg a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord; a bisericii  Izvorul Tămăduirii de la mânăstirea Lainici din jud. Gorj; şi al multor altora.
În realizarea tuturor acestor creaţii monumentale el a fost consecvent însoţit de soţia sa, doamna Mirela Popescu Dragomir, artistă de strălucită vocaţie.
   Pictura lui Grigore Popescu-Muscel demonstrează cu prisosinţă faptul că în Ortodoxie tradiţia este mereu vie, generatoare de forme, structuri şi valori artistice apte să corespundă celor mai înalte exigenţe estetice ale iubitorilor de frumos din epoca noastră.
   Pe bună dreptate părintele Dumitru Stăniloae cel mai mare teolog ortodox din sec. al XX-lea, scria: „O lumină plină de graţie şi o notă de apropiere se râspândeşte din pictura religioasă a lui Grigore Popescu-Muscel”. 
   La aceasta acad. Răzvan Teodorescu eminent istoric şi critic de artă adăuga: „noi îl avem pe cel mai important pictor al Ortodoxiei europene, pe Grigore Popescu-Muscel.” 
   La rândul său, teologul, romancierul, criticul şi istoricul de artă Mihail Diaconescu, militant consecvent pentru asocierea artei româneşi contemporane cu valorile Tradiţiei, afirma: „Repertoriile simbolice, totdeauna uimitoare şi acaparante, subtilităţile compoziţionale şi noutăţile, propuse în mod paradoxal în cuprinsul unei creaţii riguros tradiţionaliste,  fac din opera lui Grigore Popescu-Muscel o realitate fascinantă (...).
   Tradiţia, cu normele ei precise, înnoirea, inventivitatea şi originalitatea coexistă în opera de pictor muralist a lui Grigore Popescu-Muscel într-o fericită sinteză artistică. Nici un alt pictor din spaţiul spiritual ortodox nu a reuşit în epoca noastră o astfel de sinteză.
   Este o sinteză care ne atrage, ne cucereşte definitiv şi ne înalţă sufleteşte.” 
   Pentru o conturare completă a personalităţii artistului accesaţi  www. murala. ro 
 
 
   MARIA POPESCU - DRAGOMIR  (născută la 18 ianuarie 1954 în satul Piţigaia, com. Stâlpeni-Argeş) este artist plastic şi restaurator pictură murală de epocă, cu atestări din: 1979- pictor iconar, 1980- pictor muralist, 1985- restaurator pictură murală de epocă, 1988- restaurator pictură de epocă pe suport mobil.
   Cea mai importantă colaboratoare a maestrului, de-a lungul întregii lui cariere, este distinsa sa soţie, doamna Maria Popescu-Dragomir, ea însăşi pictoriţă de strălucită vocaţie, autoare a numeroase lucrări personale de conservare-restaurare. Ea este dedicată integral soţului şi lucrărilor artistice în care el s-a angajat.
   Şi ea este născută în Muscel, la Piţigaia, un sat fondat la finele secolului al XVIII-lea de români din Ardeal, care au trecut munţii "în Ţară", pentru a scăpa de teroarea sângeroasă instituită de autorităţile imperiale hasburgice după marea răscoală din 1784 a ţăranilor conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan” după cum precizează prof. univ.dr. şi dr. honoris causa  Mihail Diaconescu. 
   Talentul evident, creaţia controlată şi forţa inventivă, dar şi angajarea măreaţă în practicarea acestei minunate profesii s-a manifestat permanent, dovadă fiind numărul impresionant de lucrări şi calitatea de necontestat a acestora. 
În prezent lucrează în colaborare cu soţul şi maestrul Grigore Popescu-Muscel.
vizualizeaza galerie foto

Clip video din cadrul vernisajului


Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.