TATIANA IONIȚĂ

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând de sâmbătă 31.07.2021ora 11.30, expoziția Descoperirea unei vocații. Studiul, recomandată și organizată de artiștii plastici Corina și Dragoș Petculescu.

Majoritatea lucrărilor din expoziție aparțin Tatianei Ioniță, al cărei efort plastic creator a generat inițiativa Corinei Petculescu de a propune și „a da nume” acestui eveniment.

Tatiana Ioniță s-a născut pe 2 septembrie 1949, la București, unde locuiște până în 2002, când se mută la Valea Popii (comuna Mihăiești). Atunci se declanșează și pasiunea dumneaei pentru desenul artistic, având un background serios în desenul cartografic. Din 2006, lucrează constant în creion și acuarelă, iar din 2015 în ulei. Tatiana Ioniță reprezintă cazul rar al creatorului care a debutat autodidact, dar care ține să se perfecționeze sub supravegherea unor profesioniști. Este de remarcat preocuparea sa pentru studiu, domeniile preferate fiind grafica și pictura, având nenumărate studii după maeștri.
            Demersul său artistic poate fi caracterizat prin talent, (auto)cunoaștere, perseverență, asumarea și convertirea suferinței în linie și culoare.
             În expoziție, lucrările sale sunt încadrate elegant și profesionist de cele ale soților Corina și Dragoș Petculescu.

Corina Petculescu este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Artista este absolventă a Universității Naționale de Arte, secția Artă monumentală, clasa prof. Ion Grigore, promoția 1998.
Din 1996 și până în prezent a participat la cele mai importante expoziții de artă religioasă, conservare și restaurare, cu precădere la cele dedicate icoanei pe sticlă, domeniu în care s-a consacrat național și internațional.
A fost și este o prezență constantă la evenimentele organizate de Muzeul Național al Țăranului Român, începuturile colaborării cu prestigioasa instituție fiindu-i marcate de sprijinul regretaților Horia Bernea și Irina Nicolau.

Dragoș Petculescu este sculptor profesionist, fost asistent universitar la Universitatea  Națională de Arte București, bursier „Atelier Theodor Aman”, restaurator și colecționar.

În expoziție, deschisă în perioada iulie-august 2021, sunt prezente lucrări realizate în tehnicile: desen în creion și peniță, acuarelă și ulei.

 

Vă așteptăm.
Ioan Crăciun,
Curator al Galeriei Arta

2021-07-28

EXPOZIȚIE IOAN POP PRILOG

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând de sâmbătă 29.05.2021, ora 12.00, expoziția de pictură a artistului plastic Ioan Pop Prilog, membru al Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Baia Mare.

Absolvent al Universității de Nord din Baia Mare, Facultatea de Arte, și al L’École Supérieure d’Art et Design, Reims, Franța, Ioan Pop Prilog a deschis numeroase expoziții personale, ultimele în 2021, la Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea.

A participat la importante expoziții de grup și tabere de creație. Multe lucrări ale sale (pictură sau artă monumentală) se găsesc, în colecții particulare sau spații publice, în România și în străinătate (Austria, Franța, SUA, Elveția, Canada, Germania).

„Ioan Pop Prilog este un pictor cu vocația monumentalității, pânzele sale revendică spații largi şi desfășurări care depășesc proporția umană. Plajele întinse ale culorilor luminoase şi dinamica structurilor compoziționale generează efecte spațiale caracteristice exploziei şi imploziei spațiului. Descoperim o plutire, o suspendare a maselor în contrast cu haloul cromatic al luminii. Dinamica turbionară a structurilor abstracte imprimă spațiului plastic o dinamică în plină desfășurare spre un maxim cu tendințe centripete sau centrifuge.

Atunci când abstractul se coagulează în forme recognoscibile descoperim crâmpeie din întregul unor aripi. Estetica fragmentului evocă simbolic un univers al îngerilor şi al măiastrelor, iar sentimentul spațialităților infinite se apropie de înțelesurile multiple ale semnificațiilor religioase.

Prin această fantă a interpretării, artistul relaționează bizantinismul cu contemporanul şi spiritul religios cu cel științific. Îngeri şi lumină, aripi şi înălțare, măiastre şi transparență, materie şi antimaterie, sunt ingredientele căutate spre reprezentare de Ioan Pop Prilog. Heruvimii de lumină tranzitează spațiul plastic, iar umbrirea lor rămâne imortalizată în pânză.” (Gazeta de Maramureș, Vasile Duda – istoric de artă)

 

În expoziția actuală sunt reunite lucrări recente, reprezentative pentru ultima perioadă de creație a artistului.

La deschidere va fi prezentă Luiza Barcan, critic și istoric de artă.

Expoziția va fi deschisă în perioada mai-iunie 2021 și va putea fi vizitată cu respectarea restricțiilor și reglementărilor legale pentru spații închise specifice perioadei de pandemie, aplicate și afișate în clădirea care găzduiește și galeria.

 

Vă așteptăm.

Ioan Crăciun,

Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei Arta

2021-05-27

IZVOADE DE CRESTĂTURI

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând de miercuri 28.04.2021, expoziția Izvoade de crestături ale țăranului român. Adunate și lămurite de Al. Tzigara-Samurcaș, desenate de U. Roguski. 
Expoziția conține reproduceri după o parte din cele peste 400 de modele de crestături, obiecte și case din lemn prezentate în albumul cu același nume.

Volumul era gândit să apară cu prilejul inaugurării noului local al Muzeului de Artă Națională „de la Șosea”, a cărui piatră fundamentală fusese pusă în iunie 1912, muzeu avându-l ca fondator pe Alexandru Tzigara-Samurcaș, istoric, etnograf, muzeolog și jurnalist cultural român, profesor la Universitatea din București, director al Fundației Universitare „Carol I”. Atât construirea clădirii muzeului, cât și terminarea albumului au fost întrerupte din cauza războiului, publicația văzând lumina tiparului în 1928.

„Sculptura tărănească, ca toată arta noastră în genere, nu caută efecte surprinzătoare, dar lesnicioase; ea se reazemă pe principiile fundamentale ale geometriei şi, mulţumindu-se cu nenumăratele combinaţii ce izvorăsc în mod firesc din aprofundarea acestor principii, nu face împrumuturi lăturalnice. Niciun izvod, din cele peste patru sute reproduse aici, nu se abate de la această regulă generală. Consecvența cu care s-au respectat normele geometrice, ca bază a întregii noastre ornamentaţii sculpturale, constituie tocmai superioritatea şi nobleţea ei.
Rigiditatea liniilor drepte şi mlădierea nu prea variată a celor frânte nu au împiedicat însă combinarea lor în atâtea motive deosebite, alcătuind tezaurul nostru, din care o parte numai este redată aici. Sobrietatea clasică a izvoadelor, ferite de orice amestec care ar fi putut să le turbure seninătatea, traduce admirabil gândul şi firea artiştilor executanţi. Căci toate aceste motive cioplite 
în lemn nu sunt decât reflexul gândirii acelor artişti anonimi. (...)

Motivele publicate în album dovedesc marea bogăţie şi varietate a ornamenticei ţăranului român, punând în evdenţă strălucitele sale însuşiri artistice. Ele au şi un caracter specific, putându-se cu înlesnire deosebi de ale altor neamuri, fără ca pentru aceasta toate izvoadele să poată fi considerate ca originale. Multe din motivele noastre se regăsesc şi la alte popoare: din Scandinavia până în Alpi. Desvoltarea motivelor primordiale şi mai ales coordonarea şi comasarea lor sunt însă proprii poporului nostru. Furci aşa de mândre şi cu atât de bogată ornamentaţie nu se întâlnesc la niciun alt popor. Chiar bisericuţele noastre de lemn, care se aseamănă, mai mult decât casele, cu cele din Scandinavia şi cu cele de pe întreaga regiune de acolo până în Ucraina, au o înfăţişare proprie, care le distinge de ale celorlalte naţiuni. Asemănările se datoresc, după cum s-a arătat, unui fond comun, sporit şi printr-o coabitare în vremuri străvechi. Abia în urmă neamurile despărţindu-se, s-au individualizat în ţările unde s-au statornicit, ajungând la caracterele specifice de azi, ce alcătuiesc patrimoniul naţional al fiecărui popor.” (Alexandru Tzigara-Samurcaș)

Expoziția va fi deschisă în perioada aprilie-mai 2021 și va putea fi vizitată cu respectarea restricțiilor și reglementărilor legale pentru spații închise specifice perioadei de pandemie, aplicate și afișate în clădirea care găzduiește și galeria.

Vă așteptăm.

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi 
Curator al Galeriei Arta, realizator al expoziției

2021-04-28

Gheorghe Paulian

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând de vineri 26.03.2021, ediția a X-a a expoziției tradiționale de pictură și grafică a „Școlii din Galerie”, coordonată de regretatul profesor George Paulian, nume asociat definitiv istoriei artei plastice muscelene.

 

George Paulian s-a născut în Bucureşti la 30 aprilie 1936. A urmat Școala Primară „Oprea Iorgulescu” și Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung şi cursurile a trei şcoli de artă din Piteşti: pictură (trei ani), regie teatru (doi ani), cinematografie (doi ani).

A făcut parte din grupul de inițiatori ai mişcării plastice de amatori din Câmpulung și a fost aproape de fondatorii Cenaclului de Arte „I.D. Negulici” din localitate. A participat la toate taberele de creaţie şi la expoziţiile organizate de Centrul de Creaţie Artistică Argeş şi de Cenaclu, între 1970 şi 1990, la care a obţinut numeroase premii.

După 1990 a lucrat în Bucureşti, unde a colaborat cu mai multe edituri și reviste de specialitate (printre care Mari Pictori), ca redactor, ilustrator sau machetator.

Reîntors în Câmpulung în 2006, a continuat să colaboreze la editarea unor lucrări de artă plastică, fiind în același timp un participant activ la viața Cenaclului „I.D. Negulici”.

În paralel, a înființat, după o concepție proprie, o școală de pictură la care a predat până la plecarea dincolo, cunoscută mai ales prin denumirea „Școala din Galerie” (am numit-o astfel pentru că, în perioada rece a anului, cursurile s-au desfășurat, parțial, în galerie).

Încă de acum un an, și-a dorit și a încercat să organizeze a X-a ediție a expoziției elevilor școlii, dar boala și suferința l-au determinat să o tot amâne. Până când „timpul nu a mai avut răbdare”.

S-a stins pe data de 15 februarie 2021.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

Expoziția actuală, propusă de Galeria Arta și alcătuită de Cenaclul „I.D. Negulici”, gândită și ca o pioasă pomenire, reprezintă o încercare a noastră de a-i îndeplini una dintre ultimele dorințe. Aceasta aduce pe simeze câteva lucrări personale ale lui George Paulian, puse la dispoziție de familie, precum și creații ale foștilor săi elevi, selectate mai ales din ultima perioadă de activitate. 

                Expoziția va fi deschisă în perioada martie-aprilie 2021 și va putea fi vizitată cu respectarea restricțiilor și reglementărilor legale pentru spații închise specifice perioadei de pandemie, aplicate și afișate în clădirea care găzduiește și galeria.
 

 

Vă așteptăm.

 

Galeria Arta și Cenaclul „I.D. Negulici”

2021-03-25

TUDOR MUȘATESCU

Intro CategorieÎn 2020 s-au împlinit 50 de ani de la ieșirea (oficială) din scenă a lui Tudor Mușatescu, el rămânând însă mereu printre noi, luminos, mai viu ca oricând.

Anul acesta, începând din 22 februarie, ziua sa de naștere, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel îl puteți reîntâlni prin intermediul unei mini-expoziții cu documente inedite și al unor fotografii și pagini de jurnal.

 

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

 

2021-02-19

CORINA PETCULESCU

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând de sâmbătă 12.12.2020, expoziția Izvoade sau cum ia naștere icoana pe sticlă.
Expune Corina Petculescu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Artista este absolventă a Universității Naționale de Arte, secția Artă monumentală, clasa prof. Ion Grigore, promoția 1998.
Din 1996 și până în prezent a participat la cele mai importante expoziții de artă religioasă, conservare și restaurare, cu precădere la cele dedicate icoanei pe sticlă, domeniu în care s-a consacrat național și internațional.
A fost și este o prezență constantă la evenimentele organizate de Muzeul Național al Țăranului Român, începuturile colaborării cu prestigioasa instituție fiindu-i marcate de sprijinul regretaților Horia Bernea și Irina Nicolau.

„Corina Petculescu, iconar cu un solid background artistic, este unul dintre puţinii care recuperează meşteşugul icoanei, întorcându-se cu fidelitate la canon şi la modelele vechilor şcoli de iconari din Transilvania: Savu Moga, Matei Ţîmforea, Ioan Pop, centrul de la Nicula, şi reconstituie suportul original al icoanei folosind glaja, sticla manufacturată prin suflare, profile de rame şi tipare vechi, izvoade desenate direct după icoanele originale. Atelierul său este dublat de colecţia personală de artă ţărănească, imaginând un spaţiu în care obiectul de patrimoniu alături de obiectul creat şi de cel cotidian construiesc o relaţie armonioasă într-o locuire transfigurată de puterea imaginii sacre. (…) Cămășile femeiești, zgărdanele, scoarțele de Maramureș, icoanele pe glajă, sumanele de Bucovina, înfundate în lăzi de zestre, stând pe podea sau pe perete lângă desenele Mariei, toate poartă cu ele câte o poveste și o istorie de cel puțin 25 de ani, de când au început să fie așezate împreună.” (Lila Passima, site MȚR)

„Izvodul este modelul, manuscrisul, originalul pe care îl folosește iconarul atunci când începe desenul unei icoane pe sticlă. Putea fi transmis sau moștenit. Sursele inspirației iconarilor din trecut erau litografiile, frescele din biserici sau imaginația/creativitatea fiecăruia dintre ei, în funcție de talent și pricepere. Izvodul în sine este desenul în creion pe o hârtie mai subțire, care ulterior, prin ungerea cu ulei, devine transparentă. Este ideal să fie rezultatul unui studiu, chiar după o icoană veche (cea mai bună documentare se face într-un muzeu) sau după o imagine a unei icoane vechi reproduse într-un album de artă. (…) Respect canonul, pentru că și icoana pe sticlă are un canon, ca și icoana pe lemn. Are un duh al ei… Ce înseamnă practic canonul în icoana pe sticlă? Dacă respecți izvodul icoanei vechi, ai respectat canonul.” (Corina Petculescu)

Expoziția, compusă din izvoade, icoane pe sticlă și elemente de mobilier țărănesc pictat, va fi deschisă în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021. Vizitarea ei se face cu respectarea restricțiilor și reglementărilor legale pentru spații închise, specifice perioadei de pandemie, aplicate și afișate în clădirea care găzduiește și galeria.


 

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

2020-12-14
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.