Paul Mateoiu

 La Galeria Arta din Câmpulung, miercuri 31 august 2022, ora 15.30 va avea loc lansarea 

volumului  de versuri „Sculpturi de fum”, autor Paul Mateoiu.

2022-08-29

Dimitrie Ionescu Berechet

 
 Câmpulungeanul Dimitrie Ionescu-Berechet: o viață închinată arhitecturii
Galeria Arta, Câmpulung-Muscel, 27 august-24 septembrie 2022
 
În perioada 27 august-24 septembrie 2022, Galeria Arta găzduiește expoziția Câmpulungeanul Dimitrie Ionescu-Berechet: o viață închinată arhitecturii, (vernisaj 27.08.2022, ora 11:30).
Expoziţia are un caracter omagial şi face parte dintr-un amplu proiect menit să readucă în atenţia specialiştilor şi a publicului larg activitatea unuia dintre cei mai mari și prolifici creatori
din spaţiul arhitecturii româneşti, arhitect şef al Patriarhiei Române între 1930-1963, autorul a peste 450 de proiecte de arhitectură bisericească şi civilă, în ţară şi în străinătate, dintre
care un loc de frunte îl ocupă biserica Parcul Domeniilor (Caşin) din Bucureşti, Căminul şi biserica românească de la Ierusalim, Mausoleul eroilor de pe muntele Mateiaş sau Primăria
din Câmpulung-Muscel. Arhitectura Berechet revine pe simezele Galeriei Arta după 10 ani, într-o expoziție menită să comemoreze împlinirea a 100 de ani de la absolvirea Școlii
Superioare de Arhitectură din București de către cel omagiat.
Nucleul expoziţieie este constituit din reproduceri ale unor planșe și schițe de arhitectură, fotografii de epocă și documente inedite, cuprinse în arhiva de familie arhitect
Dimitrie Ionescu-Berechet. La acestea se adaugă o serie de fotografii realizate de Cristina și Ștefan Ionescu-Berechet, precum și fotografii puse cu amabilitate la dispoziție de
către Agenția Basilica, redacția ziarului Lumina, Arhiepiscopia Târgoviștei, Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sf. Sinod, Pr. consilier Cosmin Bloju,
Pr. Silviu Cluci, domnul George Ioniță,  și alții. Machetarea panourilor prezente în expoziție a fost realizată de către domnul arhitect Șerban Nechita.
Cu prilejul vernisajului va fi prezentat și albumul mongrafic Arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet (1896-1969). Viața și opera, Ed. Monitorul Oficial, 2022, elaborat de către
Ștefan Ionescu-Berechet, album proaspăt ieșit din tipar, care cuprinde planșele și fotografiile expuse pe simeze, alături de un bogat material documentar și ilustrativ.
 
Proiect realizat de Cristina și Ștefan Ionescu-Berechet
Curatorul expoziției: Ioan Crăciun
 
Vă așteptăm! 

2022-08-23

Expoziție CCTM

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește expoziția de pictură  "Câmpulung prin culorile anotimpurilor"- vernisaj: 2o iulie 2022, ora 12 -, lucrările expuse fiind realizate de participanții la recenta tabără de creație cu același nume. Evenimentul este organizat de Casa de Cultură "Tudor Mușatescu" din  localitate prin intermediul Cenaclului de Arte Plastice I .D. Negulici, în cadrul Zilelor Municipiului Câmpulung din acest an.
Pe simeze regăsim Câmpulungul prin reprezentări plastice ale unor locuri pitorești și clădiri de patrimoniu purtând semnăturile unor importanți arhitecți.
 
Dintre membrii Cenaclului I. D. Negulici expun: Alexandru Marinescu, Grigore Stan, Carmen Koszoruș, Claudia Filipescu, Liviu Florian  Cioacă, Rodica Neleț, Gheorghe Zamfir, Marius Crețu, Ecaterina Mihai, Ion Hultoană, Carmen Măgureanu, Cornel Popa.
 
Invitați în expoziție: Mihai Marin Cârstea, George Păunescu, Dorin Apreutesei, Tudor Meiloiu, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, filiala București
 
Expoziția este deschisă până pe data de 22 august 2022.
 
 Vă așteptăm.
 
Ioan Crăciun,
Curator al Galeriei Arta

2022-07-21

Ion Turbatu

Galeria Arta din Câmpulung găzduiește, sâmbătă 9.07.2022, ora 11, o întâlnire cu universul cultural și poetic al învățătorului muscelean Ion Turbatu. 
Evenimentul este prilejuit de lansarea volumului de poezii ZIGZAGURI DE LUMINĂ, îngrijit si publicat de Iuliana Amăriutei Grigorescu la Editura Ars Docendi, in 2021, după manuscrise ale bunicului său, Ion Turbatu. Născut la Brădet în 1904, absolvent al Scolii Normale din Târgu Mures, Ion Turbatu s-a format în efervescența culturală, educațională si socială de dinainte și de după Marea Unire din 1918.
 
 „Poezia lui Ion Turbatu, scrisă între cele două Războaie Mondiale, continuă un filon puternic, afirmat înainte de Unirea din 1918, prin lirica lui Coșbuc și Goga. Întâlnim în poeziile învățătorului din Muscel și unele ecouri eminesciene, mai ales în poemele de dragoste. Dar cine oare, la începuturile creației sale, n-a fost influențat de Eminescu, chiar dacă poetul s-a numit Bacovia sau Arghezi? În lirica sa, Ion Turbatu cultivă teme și motive specifice tradiționalismului românesc interbelic. Pe linia lui Ion Pillat, poetul muscelean scrie despre locurile copilăriei și peisaje cu dealuri molcome, despre figuri istorice și anotimpuri, despre Brădetul natal și lumea satului. Iar deasupra tuturor acestora se simte fiorul religios." (Adrian Săvoiu)

Chiar dacă s-a stins din viață la 41 de ani, în 1945, a lăsat în urmă nu numai amintirea unui învățător apreciat de comunitatea musceleană, la Schitu-Golești și la Godeni, ci și o foarte bine conturată și matură operă literară. 

Evenimentul este întregit cu o miniexpoziție, conținând manuscrise ale poeziilor și caietelor de lucru ale autorului și fotografii vechi de familie.

Vă așteptăm.
Ioan Crăciun, editor
Curator al Galeriei Arta
 
                                                        

2022-07-21

Gheorghe Paulian

Galeria Arta din Câmpulung găzduiește, începând de vineri, 24 iunie 2022, expoziția de pictură și grafică de carte DIALOGIL TĂCERII. In memorian Gheorghe Paulian, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, Asociatia Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din Romania și Asociația Arta Culturii și Educației Muscelene. 
Axată pe ilustrație de carte, expoziția iși propune să aducă un omagiu celui care a fost pictorul, graficianul și pedagogul Gheorghe Paulian,  unul dintre cei mai importanți membri ai Cenaclului I. D. Negulici, avand contributii importante la începuturile și dezvoltarea acestuia, la mișcarea artistică musceleană.
Ca invitați in expozitie, se alătură cu pictură artiștii plastici: Mihai Marin Cârstea, Mihai Șerbănescu și Liviu Florian Cioacă, membri ai UAPR, ultimul fiind inițiatorul și catalizatorul evenimentului.
Vernisajul va avea loc vineri, 24 iunie 2022, expoziția fiind deschisă până pe data de 15 iulie 2022. 
 
Vă așteptăm.
 
Ioan Crăciun
Curator al Galeriei Arta  

2022-06-22

EXPOZITIE TUDOR MEILOIU

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând de vineri, 20.05.2022 (vernisaj ora 16), expoziția de pictură si grafică "Dialoguri cromatice", deschisă de artistul plastic TUDOR MEILOIU, membru UAP, Filiala București. 

Invitat in expoziție: Gheorghe OLTEANU, absolvent al Școlii Populare de Artă București, membru al Cenaclului I.D NEGULICI din Câmpulung Muscel.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din București, secția Pictura (1972) si secția de Muzeologie (1982), Tudor Meiloiu este un nume de referință in plastica națională. Începând din 1970, a deschis numeroase expoziții personale și a participat la zeci de expoziții de grup și tabere de creație, în țară și străinătate.
Lucrări ale artistului fac parte din patrimoniul unor instituții de stat si colecții particulare din Europa, America, Australia s.a.

"Tudor Meiloiu este un pictor insolit. 
El beneficiază de un har aparte, acela de a putea face figurativ din nonfigurativ. Făurește pe suprafețele pictate o lume posibilă și atât de frumoasă, încât creează virtuți estetice vecine cu metafizica. O pace luminoasă conferă lucrărilor sale armonia calmă de ordin cromatic, din care se nasc linii și volute, interferări tridimensionale de aluzii vegetale, de desișuri subacvatice și de pânze croite din culorile lumii..."
(Liviu Tudor Samuilă)

Expoziția, deschisă în perioada 20.05-18.06.2022, va fi prezentată de conf.dr. Radu Adrian
 
Partea a doua a evenimentului va fi dedicată unei evocări în memoria Romaniței Ștențel, scriitoare și jurnalistă, apreciat om de radio, autoare, printre altele, a volumului de interviuri și mărturii "Destine pentru eternitate". 
Prezintă Raluca Tudor, director al Editurii Ravex Coms.

Vă așteptăm.

Ioan Crăciun
Curator al Galeriei Arta

2022-05-17
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.