TATIANA IONIȚĂ

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduieÈ™te, începând de sâmbătă 31.07.2021ora 11.30, expoziÈ›ia Descoperirea unei vocaÈ›ii. Studiul, recomandată È™i organizată de artiÈ™tii plastici Corina È™i DragoÈ™ Petculescu.

Majoritatea lucrărilor din expoziÈ›ie aparÈ›in Tatianei Ioniță, al cărei efort plastic creator a generat iniÈ›iativa Corinei Petculescu de a propune È™i „a da nume” acestui eveniment.

Tatiana Ioniță s-a născut pe 2 septembrie 1949, la BucureÈ™ti, unde locuiÈ™te până în 2002, când se mută la Valea Popii (comuna MihăieÈ™ti). Atunci se declanÈ™ează È™i pasiunea dumneaei pentru desenul artistic, având un background serios în desenul cartografic. Din 2006, lucrează constant în creion È™i acuarelă, iar din 2015 în ulei. Tatiana Ioniță reprezintă cazul rar al creatorului care a debutat autodidact, dar care È›ine să se perfecÈ›ioneze sub supravegherea unor profesioniÈ™ti. Este de remarcat preocuparea sa pentru studiu, domeniile preferate fiind grafica È™i pictura, având nenumărate studii după maeÈ™tri.
            Demersul său artistic poate fi caracterizat prin talent, (auto)cunoaÈ™tere, perseverență, asumarea È™i convertirea suferinÈ›ei în linie È™i culoare.
             În expoziÈ›ie, lucrările sale sunt încadrate elegant È™i profesionist de cele ale soÈ›ilor Corina È™i DragoÈ™ Petculescu.

Corina Petculescu este membră a Uniunii ArtiÈ™tilor Plastici din România.
Artista este absolventă a Universității Naționale de Arte, secția Artă monumentală, clasa prof. Ion Grigore, promoția 1998.
Din 1996 È™i până în prezent a participat la cele mai importante expoziÈ›ii de artă religioasă, conservare È™i restaurare, cu precădere la cele dedicate icoanei pe sticlă, domeniu în care s-a consacrat naÈ›ional È™i internaÈ›ional.
A fost È™i este o prezență constantă la evenimentele organizate de Muzeul NaÈ›ional al Țăranului Român, începuturile colaborării cu prestigioasa instituÈ›ie fiindu-i marcate de sprijinul regretaÈ›ilor Horia Bernea È™i Irina Nicolau.

DragoÈ™ Petculescu este sculptor profesionist, fost asistent universitar la Universitatea  NaÈ›ională de Arte BucureÈ™ti, bursier „Atelier Theodor Aman”, restaurator È™i colecÈ›ionar.

În expoziÈ›ie, deschisă în perioada iulie-august 2021, sunt prezente lucrări realizate în tehnicile: desen în creion È™i peniță, acuarelă È™i ulei.

 

Vă așteptăm.
Ioan Crăciun,
Curator al Galeriei Arta

2021-07-28

EXPOZIÈšIE IOAN POP PRILOG

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduieÈ™te, începând de sâmbătă 29.05.2021, ora 12.00, expoziÈ›ia de pictură a artistului plastic Ioan Pop Prilog, membru al Uniunea ArtiÈ™tilor Plastici din România, filiala Baia Mare.

Absolvent al Universității de Nord din Baia Mare, Facultatea de Arte, È™i al L’École Supérieure d’Art et Design, Reims, FranÈ›a, Ioan Pop Prilog a deschis numeroase expoziÈ›ii personale, ultimele în 2021, la Curtea de ArgeÈ™ È™i Râmnicu Vâlcea.

A participat la importante expoziÈ›ii de grup È™i tabere de creaÈ›ie. Multe lucrări ale sale (pictură sau artă monumentală) se găsesc, în colecÈ›ii particulare sau spaÈ›ii publice, în România È™i în străinătate (Austria, FranÈ›a, SUA, ElveÈ›ia, Canada, Germania).

„Ioan Pop Prilog este un pictor cu vocaÈ›ia monumentalității, pânzele sale revendică spaÈ›ii largi ÅŸi desfășurări care depășesc proporÈ›ia umană. Plajele întinse ale culorilor luminoase ÅŸi dinamica structurilor compoziÈ›ionale generează efecte spaÈ›iale caracteristice exploziei ÅŸi imploziei spaÈ›iului. Descoperim o plutire, o suspendare a maselor în contrast cu haloul cromatic al luminii. Dinamica turbionară a structurilor abstracte imprimă spaÈ›iului plastic o dinamică în plină desfășurare spre un maxim cu tendinÈ›e centripete sau centrifuge.

Atunci când abstractul se coagulează în forme recognoscibile descoperim crâmpeie din întregul unor aripi. Estetica fragmentului evocă simbolic un univers al îngerilor ÅŸi al măiastrelor, iar sentimentul spaÈ›ialităților infinite se apropie de înÈ›elesurile multiple ale semnificaÈ›iilor religioase.

Prin această fantă a interpretării, artistul relaÈ›ionează bizantinismul cu contemporanul ÅŸi spiritul religios cu cel È™tiinÈ›ific. Îngeri ÅŸi lumină, aripi ÅŸi înălÈ›are, măiastre ÅŸi transparență, materie ÅŸi antimaterie, sunt ingredientele căutate spre reprezentare de Ioan Pop Prilog. Heruvimii de lumină tranzitează spaÈ›iul plastic, iar umbrirea lor rămâne imortalizată în pânză.” (Gazeta de MaramureÈ™, Vasile Duda – istoric de artă)

 

În expoziÈ›ia actuală sunt reunite lucrări recente, reprezentative pentru ultima perioadă de creaÈ›ie a artistului.

La deschidere va fi prezentă Luiza Barcan, critic și istoric de artă.

ExpoziÈ›ia va fi deschisă în perioada mai-iunie 2021 È™i va putea fi vizitată cu respectarea restricÈ›iilor È™i reglementărilor legale pentru spaÈ›ii închise specifice perioadei de pandemie, aplicate È™i afiÈ™ate în clădirea care găzduieÈ™te È™i galeria.

 

Vă așteptăm.

Ioan Crăciun,

Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei Arta

2021-05-27

IZVOADE DE CRESTÄ‚TURI

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduieÈ™te, începând de miercuri 28.04.2021, expoziÈ›ia Izvoade de crestături ale țăranului român. Adunate È™i lămurite de Al. Tzigara-SamurcaÈ™, desenate de U. Roguski. 
ExpoziÈ›ia conÈ›ine reproduceri după o parte din cele peste 400 de modele de crestături, obiecte È™i case din lemn prezentate în albumul cu acelaÈ™i nume.

Volumul era gândit să apară cu prilejul inaugurării noului local al Muzeului de Artă NaÈ›ională „de la Șosea”, a cărui piatră fundamentală fusese pusă în iunie 1912, muzeu avându-l ca fondator pe Alexandru Tzigara-SamurcaÈ™, istoric, etnograf, muzeolog È™i jurnalist cultural român, profesor la Universitatea din BucureÈ™ti, director al FundaÈ›iei Universitare „Carol I”. Atât construirea clădirii muzeului, cât È™i terminarea albumului au fost întrerupte din cauza războiului, publicaÈ›ia văzând lumina tiparului în 1928.

„Sculptura tărănească, ca toată arta noastră în genere, nu caută efecte surprinzătoare, dar lesnicioase; ea se reazemă pe principiile fundamentale ale geometriei ÅŸi, mulÅ£umindu-se cu nenumăratele combinaÅ£ii ce izvorăsc în mod firesc din aprofundarea acestor principii, nu face împrumuturi lăturalnice. Niciun izvod, din cele peste patru sute reproduse aici, nu se abate de la această regulă generală. ConsecvenÈ›a cu care s-au respectat normele geometrice, ca bază a întregii noastre ornamentaÅ£ii sculpturale, constituie tocmai superioritatea ÅŸi nobleÅ£ea ei.
Rigiditatea liniilor drepte ÅŸi mlădierea nu prea variată a celor frânte nu au împiedicat însă combinarea lor în atâtea motive deosebite, alcătuind tezaurul nostru, din care o parte numai este redată aici. Sobrietatea clasică a izvoadelor, ferite de orice amestec care ar fi putut să le turbure seninătatea, traduce admirabil gândul ÅŸi firea artiÅŸtilor executanÅ£i. Căci toate aceste motive cioplite 
în lemn nu sunt decât reflexul gândirii acelor artiÅŸti anonimi. (...)

Motivele publicate în album dovedesc marea bogăţie ÅŸi varietate a ornamenticei ţăranului român, punând în evdenţă strălucitele sale însuÅŸiri artistice. Ele au ÅŸi un caracter specific, putându-se cu înlesnire deosebi de ale altor neamuri, fără ca pentru aceasta toate izvoadele să poată fi considerate ca originale. Multe din motivele noastre se regăsesc ÅŸi la alte popoare: din Scandinavia până în Alpi. Desvoltarea motivelor primordiale ÅŸi mai ales coordonarea ÅŸi comasarea lor sunt însă proprii poporului nostru. Furci aÅŸa de mândre ÅŸi cu atât de bogată ornamentaÅ£ie nu se întâlnesc la niciun alt popor. Chiar bisericuÅ£ele noastre de lemn, care se aseamănă, mai mult decât casele, cu cele din Scandinavia ÅŸi cu cele de pe întreaga regiune de acolo până în Ucraina, au o înfăţiÅŸare proprie, care le distinge de ale celorlalte naÅ£iuni. Asemănările se datoresc, după cum s-a arătat, unui fond comun, sporit ÅŸi printr-o coabitare în vremuri străvechi. Abia în urmă neamurile despărÅ£indu-se, s-au individualizat în ţările unde s-au statornicit, ajungând la caracterele specifice de azi, ce alcătuiesc patrimoniul naÅ£ional al fiecărui popor.” (Alexandru Tzigara-SamurcaÈ™)

ExpoziÈ›ia va fi deschisă în perioada aprilie-mai 2021 È™i va putea fi vizitată cu respectarea restricÈ›iilor È™i reglementărilor legale pentru spaÈ›ii închise specifice perioadei de pandemie, aplicate È™i afiÈ™ate în clădirea care găzduieÈ™te È™i galeria.

Vă așteptăm.

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi 
Curator al Galeriei Arta, realizator al expoziției

2021-04-28

Gheorghe Paulian

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduieÈ™te, începând de vineri 26.03.2021, ediÈ›ia a X-a a expoziÈ›iei tradiÈ›ionale de pictură È™i grafică a „Școlii din Galerie”, coordonată de regretatul profesor George Paulian, nume asociat definitiv istoriei artei plastice muscelene.

 

George Paulian s-a născut în BucureÅŸti la 30 aprilie 1936. A urmat Școala Primară „Oprea Iorgulescu” È™i Åžcoala Normală „Carol I” din Câmpulung ÅŸi cursurile a trei ÅŸcoli de artă din PiteÅŸti: pictură (trei ani), regie teatru (doi ani), cinematografie (doi ani).

A făcut parte din grupul de iniÈ›iatori ai miÅŸcării plastice de amatori din Câmpulung È™i a fost aproape de fondatorii Cenaclului de Arte „I.D. Negulici” din localitate. A participat la toate taberele de creaÅ£ie ÅŸi la expoziÅ£iile organizate de Centrul de CreaÅ£ie Artistică ArgeÅŸ ÅŸi de Cenaclu, între 1970 ÅŸi 1990, la care a obÅ£inut numeroase premii.

După 1990 a lucrat în BucureÅŸti, unde a colaborat cu mai multe edituri È™i reviste de specialitate (printre care Mari Pictori), ca redactor, ilustrator sau machetator.

Reîntors în Câmpulung în 2006, a continuat să colaboreze la editarea unor lucrări de artă plastică, fiind în acelaÈ™i timp un participant activ la viaÈ›a Cenaclului „I.D. Negulici”.

În paralel, a înfiinÈ›at, după o concepÈ›ie proprie, o È™coală de pictură la care a predat până la plecarea dincolo, cunoscută mai ales prin denumirea „Școala din Galerie” (am numit-o astfel pentru că, în perioada rece a anului, cursurile s-au desfășurat, parÈ›ial, în galerie).

Încă de acum un an, È™i-a dorit È™i a încercat să organizeze a X-a ediÈ›ie a expoziÈ›iei elevilor È™colii, dar boala È™i suferinÈ›a l-au determinat să o tot amâne. Până când „timpul nu a mai avut răbdare”.

S-a stins pe data de 15 februarie 2021.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

ExpoziÈ›ia actuală, propusă de Galeria Arta È™i alcătuită de Cenaclul „I.D. Negulici”, gândită È™i ca o pioasă pomenire, reprezintă o încercare a noastră de a-i îndeplini una dintre ultimele dorinÈ›e. Aceasta aduce pe simeze câteva lucrări personale ale lui George Paulian, puse la dispoziÈ›ie de familie, precum È™i creaÈ›ii ale foÈ™tilor săi elevi, selectate mai ales din ultima perioadă de activitate. 

                ExpoziÈ›ia va fi deschisă în perioada martie-aprilie 2021 È™i va putea fi vizitată cu respectarea restricÈ›iilor È™i reglementărilor legale pentru spaÈ›ii închise specifice perioadei de pandemie, aplicate È™i afiÈ™ate în clădirea care găzduieÈ™te È™i galeria.
 

 

Vă așteptăm.

 

Galeria Arta È™i Cenaclul „I.D. Negulici”

2021-03-25

TUDOR MUȘATESCU

Intro CategorieÎn 2020 s-au împlinit 50 de ani de la ieÈ™irea (oficială) din scenă a lui Tudor MuÈ™atescu, el rămânând însă mereu printre noi, luminos, mai viu ca oricând.

Anul acesta, începând din 22 februarie, ziua sa de naÈ™tere, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel îl puteÈ›i reîntâlni prin intermediul unei mini-expoziÈ›ii cu documente inedite È™i al unor fotografii È™i pagini de jurnal.

 

Ioan Crăciun,
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

 

2021-02-19
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.